Bankowość polska 1987–2012. Ludzie i ich dzieło

Polecamy

Leksykon jakiego jeszcze nie było: "Bankowość polska 1987-2012. Ludzie i ich dzieło" - to książka unikatowa. Zespół Wydawnictwa Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawcy czasopism poświęconych funkcjonowaniu rynku bankowego i finansowego, przygotował przekrojową publikację poświęconą różnym aspektom rozwoju polskiej bankowości.

Leksykon jakiego jeszcze nie było: "Bankowość polska 1987-2012. Ludzie i ich dzieło" - to książka unikatowa. Zespół Wydawnictwa Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawcy czasopism poświęconych funkcjonowaniu rynku bankowego i finansowego, przygotował przekrojową publikację poświęconą różnym aspektom rozwoju polskiej bankowości.

W tym pionierskim wydawnictwie znalazły się opracowania dotyczące:

  • historii i dnia dzisiejszego bankowości komercyjnej i spółdzielczej
  • ewolucji nadzoru bankowego
  • roli Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej w życiu gospodarczym kraju
  • znaczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla rynku finansowego
  • historii i miejsca, jakie zajmuje w życiu gospodarczym samorząd bankowy
  • infrastrukturze bankowej.

Pojawiły się także:

  • biogramy osób zasłużonych dla bankowości polskiej
  • prezentacje banków
  • wizytówki innych instytucji rynku finansowego
  • dane instytucji i przedsiębiorstw rynku okołobankowego.

Autorzy publikacji ukazali przy tym inne, większości Polaków nieznane oblicze banków. W książce nie brakuje materiałów świadczących o tym, że dla banków - wbrew powszechnej opinii - pieniądz nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem umożliwiającym aktywne uczestnictwo w obrocie gospodarczym i życiu społecznym. Wszak od zawsze instytucje te były mecenasami kultury i koneserami sztuki; prowadziły szeroko zakrojoną akcję charytatywną, same edukowały i nie szczędziły środków na edukację ekonomiczną. W opracowaniu znalazły się przykłady takiej działalności banków i bankierów.

Cena: 150 zł
Dla pracowników naukowych i studentów - uczestników programu "Wiedza online" - 120 zł.

Udostępnij artykuł: