Bankowość spółdzielcza: Asymetria regulacyjna: nie tylko prawo konsumenckie

NBS 2017/10

Dynamiczny przyrost regulacji dla rynku finansowego nie jest jedynym wyzwaniem natury prawnej, z jakim zmaga się na co dzień bankowość spółdzielcza. Fatalne konsekwencje dla funkcjonowania biznesu przynosi także coraz powszechniej stosowana przez twórców ustaw i rozporządzeń praktyka rozwiązywania problemów natury społecznej z równoczesnym pokrzywdzeniem przedsiębiorców, w szczególności branży finansowej.

Karol Jerzy Mórawski

Efekty takiej polityki legislacyjnej zauważalne są zwłasz­cza w przypadku przepisów regulujących zasady do­chodzenia należności pieniężnych. – Mamy do czy­nienia z konsekwentnym pogłębianiem asymetrii między wie­rzycielem a dłużnikiem – podkreślił podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych mec. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Potwierdzeniem tej tezy są doświadczenia minionych kilkunastu miesięcy.

Wycofując zakwestionowany przez Trybunał Konsty­tucyjny bankowy tytuł egzekucyjny, parlamentarzyści nie uwzględnili sugestii zawartej w orzeczeniu, iż finansowanie kredytów z pieniędzy deponentów uzasadnia uproszczenie dochodzenia wierzytelności z tytułu umów kredytowych. Również oczekiwana od dłuższego czasu zmiana ustawy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: