Bankowość spółdzielcza: Bank odporny na cyberataki

NBS 2017/10

Wśród przedstawicieli bankowości spółdzielczej częste jest przekonanie, że wyłudzenia w obszarze transakcji, kredytów czy aplikacji webowych dotyczą głównie banków komercyjnych. Koronnym argumentem na poparcie tej tezy jest zwykle stwierdzenie, iż spółdzielcy znają doskonale swoich klientów. To może być jednak złudne poczucie bezpieczeństwa. Banki spółdzielcze oferują swe usługi w internecie, rośnie też odsetek klientów spoza bezpośredniego obszaru ich działania.

W konsekwencji zagrożenie cyberprzestępczością stanowi wyzwanie coraz bardziej aktualne rów­nież dla tego segmentu rynku. Przeświadczenie jakoby lokalna instytucja finansowa pozostawała poza zain­teresowaniem sieciowych złodziei nie znajduje odzwiercie­dlenia w rzeczywistości. Skuteczne ograniczanie zarówno wyłudzeń w obszarze kredytowym, jak i oszustw dokony­wanych na szkodę klientów banków możliwe jest wyłącz­nie dzięki kombinacji dwóch czynników: sukcesywnemu zwiększaniu świadomości czynnika ludzkiego i efektywnej wymianie informacji, realizowanej poprzez zaawansowane rozwiązana teleinformatyczne.

Budowa nowoczesnych systemów gromadzenia i wy­miany informacji o niebezpieczeństwach, współdziałanie banków spółdzielczych z podmiotami spoza sektora: ban­kami komercyjnymi, spółdzielczymi kasami oszczędno­ściowo-kredytowymi czy fintechami na polu zapobiega­nia wyłudzeniom, a także rola ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: