Bankowość Spółdzielcza: Banki spółdzielcze i społeczności lokalne wobec rewolucji cyfrowej 4.0

NBS 2018/01

Samorządy i społeczności lokalne, a wraz nimi lokalne banki spółdzielcze, mają przed sobą cywilizacyjne wyzwania związane ze zbliżającą się w szybkim tempie rewolucją cyfrową 4.0. indukującą głębokie zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw domowych.

Zbigniew R. Wierzbicki

Krytycznie ważnym zagadnieniem dla banków spółdzielczych i banków zrze­szających jest nie tylko racjonalna odpo­wiedź na wspomniane wyzwania – poprzez ko­nieczne zmiany w modelu biznesowym i w wy­korzystywanych technologiach – ale także to, jak nie stracić na rzecz innych pośredników finansowych strategicznie ważnych klientów, ja­kimi są JST i podmioty z nimi powiązane.

Wyzwanie cyfryzacji i digitalizacji działal­ności podejmują nie tylko duże korporacje. Błyskawicznie rosnąca liczba technologicznych startupów, w tym fintechów i insurtechów, te­stujących różne rozwiązania mimo czasami krótkiego okresu ich funkcjonowania, poka­zuje główne wektory zmian w świecie finan­sów i sferze materialnej, a także w sposobach zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych. Jednakże zmiany te coraz szybciej obejmują coraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: