Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze jako inicjator rozwoju gospodarczego na poziomie gminnym i powiatowym

NBS 2017/10

Bezsprzecznie Polska przez ostatnie dwudziestopięciolecie osiągnęła bardzo wiele – tempo wzrostu gospodarczego regularnie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, Polska wymieniana jest jako kraj, który w grupie państw naszego regionu najlepiej poradził sobie z przemianą systemową. Siła polskiej gospodarki tkwi nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w regionach. Szczególnie ważną rolę w obszarze wspierania rozwoju gospodarczego polskich regionów odgrywają banki spółdzielcze.

Banki spółdzielcze jako inicjator rozwoju gospodar­czego na poziomie gminnym i powiatowym był tematem debaty organizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita” przy współudziale Związku Banków Pol­skich, Banku Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielczej Grupy Bankowej. Debatę prowadził red. Grzegorz Siemionczyk z dziennika „Rzeczpospolita”, a udział w niej wzięli Zdzi­sław Kupczyk – prezes zarządu BPS, Paweł Pyzik – p.o. prezesa zarządu SGB, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP oraz dr Sławomir Czopur – prezes zarządu Spół­dzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Wśród głów­nych zagadnień poruszanych podczas debaty prelegenci odpowiedzieli m.in. na pytania:

  • Dlaczego banki spółdzielcze mogą spełniać istotną rolę w kwestii rozwoju gospodarczego Polski lokalnej?
  • Jakie zmiany są potrzebne, aby umocnić taką rolę ban­ków spół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: