Bankowość spółdzielcza: Bankowość spółdzielcza w epoce rewolucji cyfrowej

NBS 2017/09

Wypracowanie nowego modelu biznesowego dalszego funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce to proces nieunikniony. Z kolei złożoność czynników warunkująca ich efektywne działanie jest tak duża, iż należy skoncentrować się na wielu obszarach, poszukując bezpiecznego i optymalnego rozwiązania.

Mieczysław Groszek
prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa,
wiceprezes ZBP w latach 2010–2017

Stwierdzenie, że przed bankowością spół­dzielczą stają dziś nowe wyzwania to tru­izm. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w wokół niej – nie tylko w sektorze banko­wym jako całości, ale i w jego otoczeniu, tak krajowym, jak i międzynarodowym. A wszyst­ko dlatego, że jedną z ważniejszych cech rewo­lucji cyfrowej jest jej ponadsektorowy zasięg.

Nie można dzisiaj dotrzymywać kroku światowym innowacjom (a one szybko osiąga­ją zasięg powszechny), bez synergii pomiędzy sektorami, w tym budowania relacji z nowo powstałym sektorem technologii finansowych, zwanym fintechem. W tym kompleksowym obrazie nową rolę odrywać będzie państwo, które swoimi regulacjami, a także programami rozwo­jowymi i związanymi z tym funduszami, moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: