Bankowość Spółdzielcza. BPS TFI: Firmy mogą już podpisywać umowy o utworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co to oznacza dla doradców w bankach spółdzielczych?

BANK 2019/07

Fot. gstockstudio/stock.adobe.com

Od 1 lipca 2019 r., zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 osób mogą podpisywać umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Co to oznacza dla klientów banków spółdzielczych? Jakie podstawowe informacje doradca bankowy powinien przekazać swojemu klientowi? Przygotowaliśmy krótki poradnik dla nich.

Przypomnijmy podstawowe informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania przeznaczony dla osób zatrudnionych, finansowany z trzech źródeł:

1. przez pracodawców
2. przez pracowników
3. oraz przez państwo

Jest to system obowiązkowy dla wszystkich firm, co oznacza, że każdy pracodawca będzie musiał utworzyć – we współpracy z wybraną instytucją finansową – prywatne rachunki PPK dla każdego pracownika. W programie będą uczestniczyć wszyscy pracownicy podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, chyba że z własnej woli złożą odpowiednie oświadczenie o rezygnacji.

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o PPK?

Najważniejszą informacją jest fakt, iż ustawa obejmuje wszystkich przedsiębiorców, a termin utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest uzależniony od ilości pracowników zatrudnionych w danej firmie.

Kiedy przedsiębiorca będzie musiał założyć PPK?

To zależy od typu przedsiębiorstwa i liczby zatrudnionych pracowników.

Jaka jest wysokość wpłat podstawowych na PPK dokonywana przez przedsiębiorcę?

Wysokość wpłat podstawowych dokonywanych przez przedsiębiorcę wynosi 1,5% od wartości wynagrodzenia brutto pracownika. Pracownik dokłada 2,0% a państwo dodatkowo wpłaca 240 zł rocznie i 250 zł, jako wpłatę powitalną.

Jakie są korzyści dla pracodawcy dzięki utworzeniu PPK?

Utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie oraz rozpoczęcie dokonywania wpłat podstawowych przez pracodawcę dla pracownika, można wykorzystać jako przewagę na rynku pracy. Świadczy to o trosce firmy o zabezpieczenie przyszłości swoich pracowników. Dodatkowo pracodawca może wykorzystać PPK jako system motywacyjny dla pracowników, różnicując wysokość składki dodatkowej od np. stażu pracy. Warto również pamiętać, że wszystkie wpłaty dokonywane przez pracodawcę stanowią koszt uzyskania przychodu dla firmy.

Czy przedsiębiorca może uniknąć PPK?

Tak, podmiotami zwolnionymi z obowiązku prowadzenia PPK są przedsiębiorstwa, które utworzą tzw. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Jest to rozwiązanie bardzo podobne do PPK, a jedną z głównych różnic jest fakt odprowadzania składek w całości przez pracodawcę. Z punktu widzenia pracownika jest to program o wiele lepiej postrzegany na rynku. Warto również pamiętać, że samo utworzenie PPE nie wystarczy, musi w tym programie uczestniczyć co najmniej 25% wszystkich pracowników.

Ważna informacje dla przedsiębiorców zainteresowanych PPE: Rejestracja programu PPE przez Komisję Nadzoru Finansowego ze względu na ilość wniosków może potrwać nawet trzy miesiące. Oznacza to, że decyzję o założeniu PPE przez przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 50 pracowników trzeba podjąć do końca lipca bieżącego roku!

Od czego przedsiębiorca powinien zacząć, jeśli chce założyć PPE lub PPK?

Wystarczy kontakt ze swoim doradcą w banku spółdzielczym i umówienie się na spotkanie. Przedstawiciel BPS TFI podczas spotkania odpowie na wszystkie pytania.
Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z nami: ppk@bpstfi.pl lub +48 22 578 14 50

Udostępnij artykuł: