Bankowość spółdzielcza: Czego uczy nas przypadek SK banku?

NBS 2015/09

Sierpniowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowieniu zarządu komisarycznego w wołomińskim Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa (działającym pod handlową marką SK bank) ma istotne znaczenie nie tylko dla członków tego banku czy osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie.

Karol Jerzy Mórawski

Lakoniczny komunikat polskiego regulatora o treści: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie nie wykonał ustawowego obowiązku opracowania programu postępowania naprawczego, który mógłby być zaakceptowany przez KNF. Bank nie zrealizował odpowiednio zaleceń wynikających z inspekcji przeprowadzonych w banku przez KNF, w szczególności w obszarze ryzyka kredytowego – nie może stanowić wyczerpującej diagnozy problemu.

Wyzwania stojące przed polskimi bankami spółdzielczymi nie ograniczają się bowiem ani do konkretnych placówek, ani nawet do poszczególnych zrzeszeń; nie są też jedynie efektem oddziaływania aktualnych uwarunkowań, jak choćby środowisko niskich stóp procentowych czy implementacja pakietu CRD IV/CRR dla bankowości spółdzielczej. Można zaryzykować tezę, że perturbacje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: