Bankowość spółdzielcza: Czy sektor ma ukryte rezerwy?

NBS 2015/09

Sektor banków spółdzielczych od wielu lat jest postrzegany jako rynek z olbrzymim, aczkolwiek nie w pełni wykorzystanym potencjałem. Obszarem, który od lat budzi moją ciekawość w kontekście wyzwolenia rezerw banków spółdzielczych jest polityka zarządzania płynnością i koszt finansowania.

Tomasz Mironczuk

Zarządzanie płynnością po 2008 r. jest traktowane znacznie bardziej poważnie niż przed wybuchem kryzysu finansowego, związanego z upadkiem Lehman Brothers. Choć przyczyną bezpośrednią były instrumenty o wysokiej dźwigni finansowej i skomplikowane kontrakty finansowe, to jednak ujawnienie problemów z wyceną, z rezerwami na pokrycie ryzyk zawsze skutkowało gwałtownym pogorszeniem w dostępie do źródeł finansowania. W latach 2007-2009 wiele instytucji przekonało się, jak bardzo źródła finansowania są wrażliwe na wszelkie zawirowania – nie tylko związane z rynkami, ale również ze stabilnością makroekonomiczną i polityką. Wiele przekonało się też, że o ile z tytułu ryzyka kredytowego lub zmiany cen towarów można stracić, i to nawet kilka razy, to płynność można utracić tylko raz. Utrata płynności zawsze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: