Bankowość spółdzielcza: Doroczna konferencja Forum Liderów Banków Spółdzielczych – edycja 2015

NBS 2015/09

W dniach 14-15 września br. odbędzie kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, wydarzenia skupiającego co roku ponad 500 prezesów i wiceprezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli świata nauki, polityki oraz firm infrastrukturalnych, które są zainteresowane współpracą z sektorem bankowości spółdzielczej.

Mariusz Zygierewicz

Jak co roku współorganizatorami konferencji będą Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A. Współudział banków zrzeszających w budowie programu konferencji jest bardzo ważny dla Związku Banków Polskich, pozwala bowiem skoncentrować uwagę na najważniejszych aktualnych problemach bankowości spółdzielczej.

Jak wiemy rok 2015 jest szczególnym okresem w najnowszej historii bankowości spółdzielczej w Polsce, zarówno w warstwie instytucjonalnej, jak i ekonomicznej. Tuż przed tegorocznymi wakacjami, po kilku latach intensywnych prac, została uchwalona nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. W ostatecznym swoim kształcie daje ona nie tylko nowe ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: