Bankowość spółdzielcza: Doroczna konferencja Forum Liderów Banków Spółdzielczych – edycja 2015

NBS 2015/09

W dniach 14-15 września br. odbędzie kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, wydarzenia skupiającego co roku ponad 500 prezesów i wiceprezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli świata nauki, polityki oraz firm infrastrukturalnych, które są zainteresowane współpracą z sektorem bankowości spółdzielczej.

W dniach 14-15 września br. odbędzie kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, wydarzenia skupiającego co roku ponad 500 prezesów i wiceprezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli świata nauki, polityki oraz firm infrastrukturalnych, które są zainteresowane współpracą z sektorem bankowości spółdzielczej.

Mariusz Zygierewicz

Jak co roku współorganizatorami konferencji będą Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A. Współudział banków zrzeszających w budowie programu konferencji jest bardzo ważny dla Związku Banków Polskich, pozwala bowiem skoncentrować uwagę na najważniejszych aktualnych problemach bankowości spółdzielczej.

Jak wiemy rok 2015 jest szczególnym okresem w najnowszej historii bankowości spółdzielczej w Polsce, zarówno w warstwie instytucjonalnej, jak i ekonomicznej. Tuż przed tegorocznymi wakacjami, po kilku latach intensywnych prac, została uchwalona nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. W ostatecznym swoim kształcie daje ona nie tylko nowe możliwości funkcjonowania zrzeszeń banków spółdzielczych, ale stwarza także możliwość wyboru preferowanej formy integracji przynajmniej dla części banków spółdzielczych

Ustawa określiła także lepsze warunki ekonomiczne tworzenia nowych struktur organizacyjnych niż było to zapisane w projekcie regulacji. Ale określenie wymogów nowej formy współpracy instytucjonalnej większości banków spółdzielczych stanowi dopiero początek prac wewnątrz zrzeszeń nad tworzeniem nowych systemów szerszej współpracy w bankowości spółdzielczej. Dlatego też w trakcie obrad warto zdiagnozować stan przygotowań zrzeszeń do nowych rozwiązań instytucjonalnych oraz porównać koncepcje wypracowywane przez poszczególne zrzeszenia. Decyzja o udziale w takiej lub innej formie integracji zrzeszenia będzie bowiem w dużym stopniu determinować sposób działania poszczególnych banków spółdzielczych. Dobrze byłoby, aby decyzje te były podejmowane w oparciu o możliwie najszerszą wiedzę na temat proponowanego rozwiązania, a wzorcowy model zawierał rozwiązania najbardziej adekwatne dla większości banków spółdzielczych. Dyskusja na ten temat podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych powinna zatem być ważna i interesująca dla prezesów banków spółdzielczych.

Ale dyskusja o kwestiach instytucjonalnych nie może nam przesłaniać jeszcze ważniejszej kwestii - ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia biznesu bankowego w bankowości spółdzielczej. Przez cały rok 2015 banki działają w środowisku niskich stóp procentowych. Ma to bardzo silne negatywne skutki dla wyników większości banków spółdzielczych. Warto zatem dyskutować nad możliwymi zmianami w modelu biznesowym, które pozwolą ograniczyć koszty działania banków, a przede wszystkim w większym stopniu uniezależnią osiągane wyniki finansowe od poziomu bieżących stóp procentowych. Dlatego też chcemy rozmawiać o nowych możliwościach działania banków, nowych obszarach aktywności. Nowe propozycje chce przedstawić w tym zakresie Krajowa Izba Rozliczeniowa. Nowym rozwiązaniem kierowanym na rynek krajowy jest oferta Polskiego Standardu Płatności. Nie zapominamy o możliwości dalszego rozwoju współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o nowych wyzwaniach wynikających z rozpoczęcia procesu wykorzystywania środków w ramach programów unijnych z nowej perspektywy. Chcemy także zastanowić się nad możliwością intensyfikacji współpracy bankowości spółdzielczej z firmami ubezpieczeniowymi i leasingowymi. Nie będą to oczywiście gotowe rozwiązania dla każdego banku, ale warto poszukiwać i zastanawiać się nad rozszerzaniem oferty usług finansowych przez banki spółdzielcze, tak aby w jeszcze szerszym stopniu te instytucje wykorzystywały swój status lokalnych centrów usług finansowych w regionie. Mamy nadzieję, że dostarczone prezentacje staną się przynajmniej przedmiotem refleksji nad rozwojem modelu biznesowego przez każdy bank, choć trzeba mieć świadomość, że nie ma jednego idealnego rozwiązania dla wszystkich banków spółdzielczych działających w Polsce.

W trakcie konferencji nieocenioną wartością jest jednak przede wszystkim możliwość spotkania się z innymi osobami i wymiana praktycznych doświadczeń przez uczestników życia gospodarczego. Mamy nadzieję, że po okresie wakacji treści prezentowane podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych pozwolą na refleksję i lepsze przygotowanie modeli biznesowych banków na rok 2016.

 

Udostępnij artykuł: