Bankowość spółdzielcza: Doroczna konferencja Forum Liderów Banków Spółdzielczych – edycja 2015

NBS 2015/09

W dniach 14-15 września br. odbędzie kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, wydarzenia skupiającego co roku ponad 500 prezesów i wiceprezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli świata nauki, polityki oraz firm infrastrukturalnych, które są zainteresowane współpracą z sektorem bankowości spółdzielczej.

W dniach 14-15 września br. odbędzie kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, wydarzenia skupiającego co roku ponad 500 prezesów i wiceprezesów banków spółdzielczych, przedstawicieli świata nauki, polityki oraz firm infrastrukturalnych, które są zainteresowane współpracą z sektorem bankowości spółdzielczej.

Mariusz Zygierewicz

Jak co roku współorganizatorami konferencji będą Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A. Współudział banków zrzeszających w budowie programu konferencji jest bardzo ważny dla Związku Banków Polskich, pozwala bowiem skoncentrować uwagę na najważniejszych aktualnych problemach bankowości spółdzielczej.

Jak wiemy rok 2015 jest szczególnym okresem w najnowszej historii bankowości spółdzielczej w Polsce, zarówno w warstwie instytucjonalnej, jak i ekonomicznej. Tuż przed tegorocznymi wakacjami, po kilku latach intensywnych prac, została uchwalona nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. W ostatecznym swoim kształcie daje ona nie tylko nowe możliwości funkcjonowania zrzeszeń banków spółdzielczych, ale stwarza także możliwość wyboru preferowanej formy integracji przynajmniej dla części banków spółdzielczych

Ustawa określiła także lepsze warunki ekonomiczne tworzenia nowych struktur organizacyjnych niż było to zapisane w projekcie regulacji. Ale określenie wymogów nowej formy współpracy instytucjonalnej większoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: