Bankowość Spółdzielcza. Edukacja: Wiedza i świadomość ekonomiczna to najcenniejsza wygrana

BANK 2019/07

Już po raz szósty w warszawskiej siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości licznie stawili się młodzi finaliści konkursów zorganizowanych w ramach Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. – Celem tego szczególnego przedsięwzięcia jest rozwijanie mocnych stron osobowości dzieci i młodzieży. Chcemy wskazać uczestnikom, że każdy z nich posiada talenty i uzdolnienia, które może aktywnie rozwijać, także na niwie przedsiębiorczości – przypomniał przybyłym na uroczystość Zdzisław Kupczyk, prezes BPS.

Już po raz szósty w warszawskiej siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości licznie stawili się młodzi finaliści konkursów zorganizowanych w ramach Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. – Celem tego szczególnego przedsięwzięcia jest rozwijanie mocnych stron osobowości dzieci i młodzieży. Chcemy wskazać uczestnikom, że każdy z nich posiada talenty i uzdolnienia, które może aktywnie rozwijać, także na niwie przedsiębiorczości – przypomniał przybyłym na uroczystość Zdzisław Kupczyk, prezes BPS.

Realizowany od sześciu lat program jest wzorcowym przykładem współdziałania różnych środowisk i organizacji, które łączy jeden, jakże ambitny cel: upowszechnianie wiedzy finansowej i rozwój świadomości ekonomicznej kolejnych pokoleń Polaków. Dlatego w gronie uczestników finałowej gali znaleźli się Adam Dudek, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS; Rafał Makuszewski, wiceprezes zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS; Anna Bulka, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej; Piotr Huzior, przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej i przewodniczący Krajowej Komisji Konkursów Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych; Grzegorz Parol, dyrektor biura Krajowego Związku Banków Spółdzielczych; prof. Stanisław Kasiewicz reprezentujący Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum; Krzysztof Story, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Najważniejszymi gośćmi byli rzecz jasna sami laureaci: uczniowie i nauczyciele zwycięskich szkół oraz przedstawiciele banków spółdzielczych patronujących poszczególnym placówkom edukacyjnym. – Wszyscy możecie uważać się za wygranych. Byliśmy szczerze zafascynowani tym, co wy, młodzi ludzie, dajecie od siebie lokalnym społecznościom, w których żyjecie – podkreślił Piotr Huzior. Zwrócił się on również z apelem do wszystkich banków lokalnych, by brały przykład z instytucji zaangażowanych w realizację programu. – Dobrze by było, gdyby każdy bank spółdzielczy wziął pod opiekę kilka szkół w regionie, w którym prowadzi działalność, i promował w tych placówkach ideę Szkolnej Kasy Oszczędności – zaznaczył przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej.

Od SKO do rady nadzorczej banku spółdzielczego

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – tą słynną maksymą kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego rozpoczął swe wystąpienie prezes Banku Polskiej Spółdzielczości. Przypomniał, iż autor tych słów do tego stopnia zaangażował się w edukację polskiego społeczeństwa, że w 1595 r. powołał do życia Akademię Zamojską – trzecią wyższą szkołę w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, obok funkcjonujących już uczelni w Krakowie i Wilnie. – Myśl tę rozwijała w swych pracach przesławna Komisja Edukacji Narodowej, będąca pierwszym w Polsce i zarazem w Europie ministerstwem oświaty we współczesnym rozumieniu. Twórcy KEN wychodzili ze słusznego założenia, że kształcenie i wychowanie młodzieży jest podstawową przesłanką narodowej pomyślności – zauważył Zdzisław Kupczyk.

Zdzisł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: