Bankowość Spółdzielcza: Istota kapitału społecznego w bankach spółdzielczych

NBS 2018/03

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwiniętych opiera się nie tylko na kapitale rzeczowym, finansowym i ludzkim, ale także społecznym. W Polsce poziom kapitału społecznego jest niski, co utrudnia pokonywanie dystansu dzielącego nasz kraj od państw rozwiniętych.

Eugeniusz Gostomski
Uniwersytet Gdański

W warunkach słabego kapitału społecznego ludzie nie mają do siebie zaufania i boją się, że zostaną oszukani przez swoich kontrahentów. Przy różnych płatnościach wymaga się więc zabezpieczeń prawnych, co zwiększa koszty transakcyjne. Niska jest też kreatywność ludzi, gdyż są zamknięci i wzajemnie się nie mobilizują do twórczej działalności. W Polsce zatem koniecznie trzeba podnieść poziom kapitału społecznego.

Istota i źródła

Kapitał społeczny według Roberta Putnama, który najbardziej spopularyzował to pojęcie na świecie, stanowi ogół norm, powiązań, sieci wzajemnego zaufania oraz lojalności funkcjonujących w konkretnej grupie społecznej1. Jego istotą są więc więzi mię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: