Bankowość spółdzielcza: Jak racjonalizować gospodarowanie i aktywizować lokalny kapitał?

NBS 2017/04

Co najmniej od kilku lat trwa debata dotycząca miejsca spółdzielczości, w tym bankowej, w nowoczesnej gospodarce. Ekonomiści w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym są przekonani, że jednym z istotnych niedostatków naszej transformacji ustrojowej było niedocenienie sektora spółdzielczego w gospodarce. Kraje, w których sektor ten jest lepiej rozwinięty, lepiej też funkcjonują.

Bohdan Szafrański

Gospodarka naszego kraju ma problemy związane z równowagą budżetową i rosnącym zadłużeniem. Biorąc pod uwagę zadania, jakie przewidziano do realizacji w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, rośnie znaczenie kapitału lokalnego. Za jedną z form jego aktywizacji odpowiadać może bankowość spółdzielcza. Trzeba pamiętać, że choć kapitał spoza Polski jest ważny dla rozwoju naszej gospodarki, to jednak odsetki trafiają do innych krajów. Dlatego według prof. Elżbiety Mączyńskiej nieprawdziwe jest twierdzenie, że kapitał nie ma narodowości. O tym m.in. rozmawiano w połowie marca w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Było to kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., na którym dyskutowano o udziale bankowości spółdzielczej w racjonalizacji gospodarowania i aktywizowaniu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: