Bankowość Spółdzielcza: Konkurencja i lokalny wzrost gospodarczy

NBS 2018/09

Przez wiele dziesięcioleci banki spółdzielcze wypracowały model biznesowy, który coraz mniej się sprawdza w otoczeniu niskich stóp procentowych i przy rosnących kosztach regulacyjnych. Rentowność sektora systematycznie się zmniejsza, a trzeba się zmierzyć z nowymi technologiami i konkurencją ze strony innych uczestników rynku finansowego.

Bohdan Szafrański

Zgodnie z opublikowanymi w sierpniu br. danymi KNF, w Polsce pod koniec czerwca działało 550 banków spółdzielczych dysponujących aktywami na poziomie 131 mld zł (banki komercyjne 1673 mld zł). To stanowiło niecałe 8% w porównaniu do sektora banków komercyjnych, których w tym czasie działało tylko 35. Dziś, gdy w sektorze finansowym tak ważne jest wykorzystanie nowych technologii, pokazuje to, że bankowość spółdzielcza, jeśli nie będzie się wzajemnie wspierać, może nie mieć wystarczających środków na adekwatne do potrzeb inwestycje. Ephraim Clark, David Salvatore Mare i Nemanja Radić w opublikowanym w styczniu tego roku w „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money” opracowaniu zastanawiali się nad konkurencją i preferencjami w ocenie ryzyka w bankach spółdzielczych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: