Bankowość spółdzielcza: Model biznesowy i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

NBS 2017/10

Bankowość spółdzielcza szuka dziś swojego miejsca na konkurencyjnym rynku usług finansowych. Niezbędne są zmiany w strategii działania i budowanie nowoczesnych, odpowiadających obecnej sytuacji, modeli biznesowych. Takie działania nie mogą się jednak wiązać z nadmiernym ryzykiem. Włączenie się w nurt rewolucji technologicznej i cyfrowej niesie wyzwania związane z bezpieczeństwem funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Bohdan Szafrański

Zapewne dlatego właśnie tej te­matyce poświęcono znaczną część pierwszego dnia tego­rocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

O tym, jak bezpiecznie zmieniać model biznesowy i jak odpowiedzieć na wyzwania technologiczne przy zmieniających się zasadach świadcze­nia usług bankowych rozmawiano w trakcie panelu dyskusyjnego mo­derowanego przez prezesa Związ­ku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie dr. Mariusza Cholewy, prezesa zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Mówił on o tym, jaki jest potencjał rynku, gdzie są ryzyka i jak szukać pomysłów na zrównoważony wzrost bankowości spółdzielczej. Przedstawił między innymi dane statystyczne do­tyczące kredytów i ich jakości w ban­kach spółdzielczych. Wynika z nich, że udział sektora spół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: