Bankowość spółdzielcza musi się zmieniać

Multimedia

O wyzwaniach dla sektora bankowości spółdzielczej w dobie szybko zmieniającego otoczenia regulacyjnego i technologicznego, które sprzyja większej otwartości na konkurencję na lokalnym rynku usług finansowych mówi Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Polska Bankowość spółdzielcza odgrywa istotną rolę w finansowaniu rozwoju gospodarczego. Szczególnie mniejszych, lokalnych ojczyzn, ale właściwie jest obecna na prawie wszystkich rynkach. Ważne jest to, że mocno współpracuje z rolnictwem, które się rozwija, przekształca, ale także z tysiącami firm, które działają w otoczeniu agrobiznesu.

Bankowość spółdzielcza świadczy także bardzo wysokiej klasy usługi na rzecz mieszkańców – szczególnie mniejszych i średnich miejscowości. To bankowość, która zajmuje – w zależności od kryteriów – od 7 do 11 proc. polskiego sektora bankowego. Bankowość, w której pracuje około 30 tys. osób.

Po ogromnych zmianach regulacyjnych, po wydarzeniach w świecie finansów, po zmianach technologicznych polska bankowość spółdzielcza stoi wobec szczególnych wyzwań. Z jednej strony musimy zrobić wszystko, aby mogła jak najlepiej służyć klientom, którzy także się modernizują, zmieniają, stosują nowe technologie – po stronie bankowości spółdzielczej musi być dostosowywanie technologiczne. Po drugie bankowość spółdzielcza musi się dostosować do nowych wymagań, zalewu regulacji dotyczących kształtowania relacji między klientami i bankami, bezpieczeństwa depozytów, bezpieczeństwa banków na wypadek spowolnienia gospodarczego bądź szoków wewnątrzkrajowych, czy transgranicznych.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

To wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi i koniecznością stałego budowania funduszy własnych. Problem polega tylko na tym, że bankowość spółdzielcza musi znaleźć sposób w jaki może pozyskiwać i budować fundusze własne. To nie jest łatwe – polski sektor bankowy nie jest dla wielu inwestorów i udziałowców zbyt atrakcyjny ekonomicznie.

Organizując Forum Technologii Bankowych mówimy o nowych usługach, produktach, technologiach, cyberbezpieczeństwie, o nowym zorganizowaniu się po to, aby uzyskiwać większe przychody – także realizować programy redukujące koszty tam, gdzie jest to możliwe. Wszystko po to, abyśmy mogli się lepiej rozwijać, lepiej służyć naszym klientom.

Udostępnij artykuł: