Bankowość spółdzielcza: Na zaufanie muszą pracować wszyscy członkowie grupy

NBS 2017/01

Zaledwie 40% ankietowanych klientów bankowości spółdzielczej wykazuje zaufanie do sektora finansowego. Odsetek osób nieufających bankom jest w tej grupie znacznie wyższy aniżeli w przypadku klientów placówek komercyjnych – te dość zaskakujące dane, przytoczone podczas konferencji wieńczącej obchody 25-lecia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przez prof. Janusza Czapińskiego, wywołały zrozumiałe poruszenie wśród uczestników seminarium.

Karol Jerzy Mórawski

Danych tych nie należy rzecz jasna interpretować jako votum nieufności, wystawionego przez klientów własnemu bankowi czy też całej bankowości spółdzielczej. Trzeba przede wszystkim podkreślić, iż pytanie badawcze dotyczyło zaufania do sektora finansowego en bloque. Negatywna ocena w tym obszarze nie musi zatem kolidować ze znacznie przychylniejszym postrzeganiem „swojej” placówki. Dowodów na to, iż takowy scenariusz jest możliwy, dostarczają wyniki badania „Wizerunek polskiego sektora bankowego”, przeprowadzonego wiosną 2014 r. przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich. 60% ankietowanych konsumentów zadeklarowało wówczas zaufanie do placówki, z której usług korzystają; odsetek ufających całemu polskiemu sektorowi bankowemu był o 10 pkt. proc. niższy. Na wynik ankiety mogły mieć wpływ również inne czynniki; na podstawie suchych liczb nie sposób ustalić, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: