Bankowość Spółdzielcza: Nadzór zmienia stanowisko, czas na zmianę mentalności członków

NBS 2018/01

Jedynie odpowiedzialna i rozważna polityka dywidendowa jest w stanie powstrzymać odpływ udziałowców z lokalnych instytucji finansowych – taką deklarację złożył, podczas ubiegłorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, dr hab. Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Ogłoszone przez nadzór w grudniu ub.r. skorygowane kryteria wypłaty dywidend w bankach spółdzielczych potwierdzają zmianę stanowiska regulatora.

Konrad Machowski

Kryzys członkostwa stanowi jedno z najpoważniej­szych wyzwań natury systemowej, z jakimi od wielu już lat boryka się polska bankowość spółdzielcza. W marcu 2012 r. lokalne instytucje finansowe posiada­ły 1 mln 68 tys. 202 udziałowców. Przeważającą część tej grupy, bo aż 1 mln 64 tys. 172 członków, stanowiły osoby fizyczne. Przełamanie symbolicznej granicy miliona udziałowców dokonało się cztery lata później: na koniec I kw. 2016 r. udziały w bankach spółdzielczych posiada­ło już tylko 991 tys. 133 członków, w tym 987 tys. 794 osoby fizyczne. Tendencja spadkowa utrzymywała się kon­sekwentnie w kolejnych okresach sprawozdawczych. 30 czerwca 2017 r, liczba udziałowców lokalnych instytucji finansowych stanowiła zaledwie 91,3% stanu sprzed pięciu lat. Ten niepokojący trend nie był konsekwencją upadłości banków spółdzielczych w Wołominie i Nadarzynie w la­...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: