Bankowość Spółdzielcza: Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE

NBS 2018/07-08

Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów finansowych programów UE – COSME. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł.

Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów finansowych programów UE – COSME. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł.

Łukasz Bogusz

Podpisanie umowy – od lewej: Piotr Michałowski – dyrektor Grupy EBI w Polsce, Wojciech Paluch – dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Lusztyn – wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, Kinga Schlesinger – zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Tomasz Styczyński – wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., Roger Havenith – wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Witold Słowik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Arkadiusz Lewicki – dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

COSME to ramowy program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP na lata 2014–2020. COSME ma na celu m.in. ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym takich, które nie mają wystarczających zabezpieczeń kredytu oraz firm, których kredytowanie przez bank jest relatywnie bardziej ryzykowne np. ze względu na krótki okres działalności. Z kolei dla banku gwarancja COSME jest również bardzo dobrym zabezpieczeniem, ponieważ w razie braku spłaty, 50% zaległego kapitału i odsetek jest pokrywane przez EFI.

Gwarancje

Gwarancja COSME będzie wykorzystywana przede wszystkim przy kredytach inwestycyjnych. Podczas gdy inne gwarancje dostępne dziś na polskim rynku z reguły są płatne, gwarancja COSME będzie nieodpłatna i pokryje 50% kredytu. Nie jest ona przy tym pomocą publiczną, a więc nie zmniejszy dostępnych limitów pomocowych dla firm. Dzięki COSME przedsiębiorstwo nie poniesie kosztów gwarancji i nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń (np. dodatkowej hipoteki). Podstawowym poręczeniem kredytu będzie zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania oraz gwarancja COSME. Może ona być wykorzystywana także przy finansowaniu przedsiębiorstw z krótkim okresem działalności, dzięki czemu będą one miały łatwiejszy dostęp do kredytu. Natomiast w przypadku firm działających powyżej trzech lat obniżony zostanie wymagany ich wkład własny do 10% (w standardzie na rynku jest 20%). Gwarancja COSME stanie się standardowym zabezpieczeniem dla banku, który nie będzie wymagał żadnych dodatkowych formalności ze strony przedsiębiorcy, jeżeli firma złoży standardowy wniosek o kredyt. Instrumenty finansowe COSME objęto wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, części tzw. planu Junckera (Planu Inwestycyjnego dla Europy), jednej z najważniejszych inicjatyw Unii Europejskiej, wspierającej rozwój przedsiębiorstw oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Pekao S.A. realizuje założoną strategię na lata 2018–2020

Przykłady projektów klientów Banku Pekao S.A., którzy już skorzystali z gwarancji EFI ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: