Bankowość Spółdzielcza: Otwieramy drzwi do świata nowych technologii

BANK 2019/05

Z Mirosławem Skibą, prezesem zarządu SGB-Banku SA, rozmawiał Maciej Małek.

Jak postrzega pan rolę banku zrzeszającego w procesie modernizacji sektora i poszukiwania odpowiedzi na wyzwania regulacyjne, konkurencyjne itp.?

– Bank zrzeszający, zgodnie z umową, która połączyła wszystkich jego akcjonariuszy, ma do wykonania wiele zadań na rzecz banków spółdzielczych. Z jednej strony powinniśmy przejmować – i już to robimy – wiele funkcji niezwiązanych bezpośrednio z ich biznesem, odciążając je od obowiązków drugoplanowych. Mam na myśli obsługę w obszarze sprawozdawczości, tworzenia ofert handlowych, analiz rynkowych, raportowania, ale też szeroko rozumianej sfery kadrowej. Mówimy więc o usługach z grupy back office, mocno absorbujących banki spółdzielcze. Zdjęcie z nich tego rodzaju obowiązków pozwoli na głęboką koncentrację w obszarze usług finansowych. Będą mogły poświęcić więcej uwagi pozyskiwaniu klientów, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: