Bankowość Spółdzielcza: Pomagajmy sobie nawzajem

NBS 2018/05

Z Włodzimierzem Kicińskim, przewodniczącym Rady Programowej X Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, wiceprezesem Związku Banków Polskich, rozmawiał Maciej Małek.

Doroczne spotkanie liderów środowiska dedykowane nowym technologiom, nowe wymogi regulacyjne i wynikające z nich implikacje, to tylko niektóre z wątków stanowiących kanwę naszej rozmowy.

Czy pana zdaniem pomoc publiczna w zakresie modernizacji i standaryzacji zaplecza teleinformatycznego bankowości spółdzielczej jest możliwa i celowa?

– Zanim odpowiem na to pytanie, chcę z całą mocą podkreślić, że kwestią o kluczowym znaczeniu wydaje się samoorganizacja sektora, co nie tylko znacząco wpłynie na uzyskiwane rezultaty, ale pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał i zasoby w każdym banku z osobna, w ramach zrzeszeń i w sektorze. Wiodąca rola w tym względzie przypadnie spółdzielniom systemu ochrony i bankom zrzeszającym. Bez wątpienia zintegrowanie struktury teleinformatycznej pozwoli zoptymalizować konieczne nakł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: