Bankowość spółdzielcza: Pożyczka podporządkowana jako instrument dokapitalizowania banku spółdzielczego

NBS 2015/09

Wejście w życie znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych jest dobrą okazją do zaprezentowania nowych rozwiązań, ale również przypomnienia zasad, jakie obowiązują przy zastosowaniu jednej z najbardziej tradycyjnych metod pozyskania kapitału przez bank, a mianowicie pożyczki podporządkowanej.

Andrzej Chodkowski

Nowela ustawy jest odpowiedzią na nowe europejskie regulacje, określane jako pakiet CRD IV/ CRR, ustanawiające wymogi kapitałowe wobec banków i innych instytucji finansowych. Ustawa określa minimalną wartość kapitału założycielskiego banków spółdzielczych oraz progi kwotowe, które determinują możliwość prowadzenia działalności na określonym obszarze: lokalnym, regionalnym oraz krajowym, a także zasady zrzeszania się albo samodzielnego funkcjonowania banków. Wprowadza również rozwiązania umożliwiające zakwalifikowanie kapitału udziałowego w bankach spółdzielczych jako kapitału podstawowego (Tier I), poprzez możliwość ograniczenia albo odmowy zwrotu wpłat wniesionych na udziały członkowskie, w ściśle określonych przypadkach, związanych z zapewnieniem odpowiednich parametrów adekwatności kapitałowej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: