Bankowość spółdzielcza – punkt widzenia: Banki spółdzielcze w otoczeniu regulacyjno-gospodarczym

NBS 2015/09

Przejrzyste rozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialność pomiędzy bankami spółdzielczymi a bankami zrzeszającymi stanowiło dotychczas podstawowy problem polskiej bankowości spółdzielczej.

Wojciech Kwaśniak

Szansą na poprawę sytuacji w tej dziedzinie jest przyjęta przez parlament ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która wnosi do polskiego porządku prawnego wprowadzany w ramach pakietu CRD IV/CRR system ochrony instytucjonalnej (IPS).

Bankom spółdzielczym niesie on wiele korzyści, stwarza im bowiem możliwość nie tylko zachowania swojej pozycji w przyszłości, ale także jej rozwinięcia w sposób ostrożny i stabilny.

W uchwalonej przez Sejm Ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, wprowadzono nieobecny w przedłożeniu rządowym rozdział dotyczący zrzeszenia zintegrowanego. Należy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: