Bankowość spółdzielcza: Spółdzielczy System Ochrony SGB – dokonania i wyzwania

NBS 2017/10

IPS-SGB był pierwszym system ochrony instytucjonalnej w polskiej bankowości spółdzielczej, zgodnym z wymogami unijnego rozporządzenia CRR, który został uznany przez KNF. Umożliwił tworzenie wewnętrznych mechanizmów, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej

Adam Skowroński

System Ochrony Zrzeszenia SGB zakłada­ło 191 banków spółdzielczych oraz SGB­-Bank S.A. Dziś, po blisko dwóch latach, jest nas w sumie 197, a poza systemem w zrze­szeniu działają tylko trzy banki. Czujemy się sil­ni w grupie – zarówno pozycją naszych banków, wszak zagregowane aktywa na koniec czerwca 2017 r. wyniosły ponad 44 mld zł, jak ilością placówek (1613) i zaangażowaniem 11 756 pracowników. W coraz większym stopniu od­czuwamy przywileje bycia w systemie ochrony: łączny współczynnik kapitałowy kształtuje się na wysokim, bezpiecznym poziomie 18,30%, podczas gdy na koniec 2015 r. wynosił on 16,09%, a płynność możemy spełniać na po­ziomie grupowym, dzięki czemu nasz zagrego­wany wskaźnik LCR osiąga poziom 227% (mi­nimum wynosi 80%).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: