Bankowość spółdzielcza: Sprawy ważne – refleksja niezależnego eksperta

NBS 2015/09

Jako przedstawiciele banków spółdzielczych często spotykamy się, by omówić sposoby reagowania na narzucane im obowiązki. Zwykle kończy się to opóźnioną, czasem nieco ograniczoną, tym niemniej nieuchronną realizacją zleconych zadań. W ostatnim czasie nowelizacja ustawy o bankach spółdzielczych określiła obowiązek wdrożenia systemu ochrony. Jest to tylko element zmian, który trzeba widzieć w kontekście szerszych wyzwań stojących przed sektorem banków spółdzielczych.

Jako przedstawiciele banków spółdzielczych często spotykamy się, by omówić sposoby reagowania na narzucane im obowiązki. Zwykle kończy się to opóźnioną, czasem nieco ograniczoną, tym niemniej nieuchronną realizacją zleconych zadań. W ostatnim czasie nowelizacja ustawy o bankach spółdzielczych określiła obowiązek wdrożenia systemu ochrony. Jest to tylko element zmian, który trzeba widzieć w kontekście szerszych wyzwań stojących przed sektorem banków spółdzielczych.

Wiesław Żółtkowski
Pracował w NBP i w zarządach banków komercyjnych. Obecnie członek Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego. Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową, autor książek Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, Bank lokalny i wielu innych publikacji

Chodzi o wzrost obowiązków wynikających z przyrostu regulacji ostrożnościowych, unifikację banków spółdzielczych, poprawę rentowności wobec konkurencji banków komercyjnych. Spróbuję nazwać sprawy wymagające zmian.

System ochrony obowiązkiem, ale i szansą rozwoju

Celem systemu ochrony jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego jego uczestnika, w szczególności poprzez udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń na warunkach określonych w umowie systemu ochrony. Zarządy banków różnie reagują na jego wdrożenie. Często wyrażana jest obawa, że ograniczy samodzielność instytucji, traktowaną jako wartość najważniejszą. Pozostaje ona jednak w sprzeczności z potrzebą wspólnego działania spółdzielców w imię obrony interesów własnych, ale równocześnie wspólnych. Współdziałanie szczególnie potrzebne jest małym bankom. Naszą barierą rozwoju jest niski poziom zaufania banków do siebie i społeczeństwa do bankowości spółdzielczej. Dlatego ciągle nieduży jest nasz udział w polskim sektorze bankowym.

W tym kontekście warto sięgnąć do doświadczeń Niemiec, gdzie bankowość spółdzielcza jest bardzo silna. Tam już od kilkudziesięciu lat działają stowarzyszenia banków spółdzielczych, które zapewniają ich stabilność i wypłacalność – chroniąc depozyty i wspierając codzienne funkcjonowanie. Systemy gwarancyjne i wspólne zarządzanie ryzykiem zapewniają bezpieczeństwo, co przekłada się na zaufanie dla tego sektora bankowego. Efektem jest jednolity wizerunek i silna marka grupy, obniżenie ceny pieniądza kupowanego ze względu na niskie ryzyko oraz ścisłe powiązanie ekonomiczno-finansowe w obrębie grupy.

Utworzenie systemu ochrony w Polsce pozwoli na stosowanie wagi ryzyka 0 na ekspozycje wewnątrz systemu, co uwolnieni kilkaset milionów funduszy własnych. Zwolnienie ze spełniania normy LCR na poziomie indywidualnym, z obowiązkiem ich wypełniania na poziomie skonsolidowanym, poprawi płynność sektora. Gwarancja płynności i wypłacalności zapobiegnie upadłości banków.

Taki system, aby uwolnił banki od części kosztowych działań, musi być rozbudowany i sprawny. Jeśli zostanie dobrze zorganizowany, to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: