Bankowość spółdzielcza: Teoria i praktyka w odniesieniu do polskiej bankowości spółdzielczej

NBS 2017/10

Banki świadczą coraz więcej usług finansowych, także poza kręgiem czynności ściśle bankowych. Powinny zatem brać pod uwagę szerokie spektrum regulacji rynku finansowego, a nie tylko prawo bankowe.

Kazimierz Pierzchała
Ks. dr hab. w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna.

Na świecie banki są poważnym czyn­nikiem kapitalizacji giełd papierów wartościowych, w tym warszawskiej. Współpracują z instytucjami finansowymi, np. z ubezpieczycielami czy funduszami inwestycyj­nymi. W ich polu widzenia powinny pozosta­wać nie tylko CRD IV i CRR, ale także liczne inne dyrektywy lub regulacje rynku, np. MiFID, MiFIR, EMIR oraz szeroko pojęta ochrona kon­sumenta. Ważne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: