Bankowość spółdzielcza w analizie BFG: Biznes Spółdzielco!

NBS 2013/11

Malejące dochody, bariera kosztów, niskie nakłady na inwestycje IT i ograniczone możliwości kredytowania w regionach powodują, że potencjał zrzeszeń nie jest zagospodarowany w sposób efektywny.

Malejące dochody, bariera kosztów, niskie nakłady na inwestycje IT i ograniczone możliwości kredytowania w regionach powodują, że potencjał zrzeszeń nie jest zagospodarowany w sposób efektywny.

Prof. Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podczas VI Forum Liderów BS przedstawił analizę, z której wynika, że obok wymogów regulacyjnych w bankowości spółdzielczej wyzwaniem strategicznym jest zbudowanie nowego modelu biznesowego. Zrzeszenia osiągnęły ogromny potencjał dystrybucyjny, posiadają 1/3 wszystkich placówek bankowych, w których jest zatrudniona 1/5 pracowników bankowości. – Uwzględniając nawet misję sektora, analiza efektywności działania wskazuje, że w ostatnich latach jego szanse rozwojowe nie są w pełni wykorzystywane – podkreśla J. Pruski.

Marże zanurkowały

Łączna marża realizowana przez zrzeszenia, spadła do poziomu osiąganego przez banki komercyjne, chociaż jeszcze pod koniec lat 90. była znakomicie wyższa, co stanowiło bufor rozwoju, zakumulowaną przewagę konkurencyjną BS-ów. W latach 2012 i 2013 marża odsetkowa gwałtownie spadła w całym sektorze bankowym, najmocniej jednak w zrzeszeniach. Powód jest oczywisty: obniżki stóp procentowych banku centralnego.

Najgłębszy spadek marży dotknął duże banki spółdzielcze z sumą bilansową powyżej 500 mln zł. Nadal maleje spread między niższymi przychodami odsetkowymi a kosztami, a wynik finansowy netto BS-ów obniżył się prawie o 30 proc. Oznacza to, że banki komercyjne lepiej radzą sobie w sytuacji spadających stóp procentowych.

W reakcji na decyzje monetarne zrzeszenia pospiesznie zwiększają sumę bilansową i mobilizują dodatkowe depozyty, które nie są następnie aktywowane w kredytach, lecz lokowane w bankach zrzeszających.

Transfery lokat

Średni przychód odsetkowy z lokat w BS-ach stanowi 17,5 proc. przychodu w całym sektorze; w 297 bankach – 20 proc., a w 183 BS-y – 25 proc. Udział przychodów z odsetek od lokat, które gromadzą BS-y w bankach zrzeszających, jest szczególnie duży w bankach małych o sumie bilansowej do 50 mln zł (22 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: