Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Dochody odsetkowe eurobanków spółdzielczych w warunkach niskich stóp procentowych

NBS 2014/10

W Niemczech przychody odsetkowe banków Raiffeisena i banków ludowych w 2013 r. były o 6428 mln euro (o 20,2 proc.) niższe niż w 2008 r. Wskaźnik ich udziału w średniej sumie bilansowej sektora bankowego spadł w tym czasie z 4,95 do 3,38 proc.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Jednocześnie w latach 2008-2013 istotnie obniżyły się koszty odsetkowe badanych banków. Dzięki temu nie odnotowano spadku wyniku odsetkowego. Największą wartość wyniku odsetkowego odnotowano w 2010 roku – 16,3 mld euro, co stanowiło 2,33 proc. średniej sumy bilansowej. W kolejnych latach jego wartość się ustabilizowała, lecz w stosunku do średniej sumy bilansowej wykazywała lekką tendencję spadkową.

Cena pieniądza

JBanki spółdzielcze, które zarabiają głównie na kredytach refinansowanych depozytami od podmiotów niefinansowych, w większym stopniu niż duże banki uniwersalne czy banki specjalne odczuwają spadek stóp procentowych. Mogą one żądać od udzielonych kredytów jedynie niskich odsetek i w efekcie ich przychody odsetkowe wykazują tendencję spadkową. Stopa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: