Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Gwarancje dla depozytów szyte na miarę

NBS 2015/01

Niemiecki system gwarantowania depozytów istotnie różni się od obowiązujących w pozostałych krajach UE. Jego trzonem nie jest jedna instytucja, np. jak u nas Bankowy Fundusz Gwarancyjny, lecz składa się on z trzech oddzielnych podsystemów.

Niemiecki system gwarantowania depozytów istotnie różni się od obowiązujących w pozostałych krajach UE. Jego trzonem nie jest jedna instytucja, np. jak u nas Bankowy Fundusz Gwarancyjny, lecz składa się on z trzech oddzielnych podsystemów.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Każdy z trzech filarów sektora bankowego w Niemczech: banki prywatne, sektor kas oszczędnościowych i banki spółdzielcze funkcjonuje w ramach odrębnych rozwiązań instytucjonalnych. Ustawowy obowiązek gwarantowania depozytów klientów w 220 bankach prywatnych, w tym regionalnych, spoczywa na Instytucji Gwarancyjnej Banków Niemieckich Spółka z o.o. (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH – EdB). Jest to spółka zależna Federalnego Związku Banków Niemieckich.

Składka na odszkodowanie

EdB pozyskuje środki na wypłatę odszkodowania klientom banku, który utracił zdolność płatniczą, z wpłat wszystkich instytucji należących do wspólnego systemu gwarancyjnego. Wysokość stawki ustalono na poziomie 0,016 proc. średniej kwoty zobowiązań banku wobec ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: