Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Pan Müller ma konto w Volksbanku

NBS 2014/06

W Niemczech działa 1078 lokalnych banków spółdzielczych, najwięcej w całej Europie. Sektor obsługuje 30 mln klientów, udziały członkowskie posiada 17,7 mln osób fizycznych i prawnych.

W Niemczech działa 1078 lokalnych banków spółdzielczych, najwięcej w całej Europie. Sektor obsługuje 30 mln klientów, udziały członkowskie posiada 17,7 mln osób fizycznych i prawnych.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Lokalne banki funkcjonują pod szyldami: Volksbank, Raiffeisenbank, Sparda-Bank, PSD i jako instytucje kościelne. Najwięcej banków jest w grupie Raiffeisena. W 2013 r. na skutek fuzji i przejęć liczba samodzielnych jednostek zmniejszyła się o 23 podmioty (w 2012 r. o 20). Obecnie spółdzielnie kredytowe posiadają 13 056 placówek – o 155 mniej niż przed rokiem (spadek o 1 proc.), jednocześnie z 3300 do 3436 zwiększyła się liczba terminali samoobsługowych. Do sektora spółdzielczego należy co trzeci bankomat w Niemczech. Z instalacji tych mogą korzystać bezpłatnie wszyscy klienci zrzeszeń.

Obywatel spółdzielca

Podczas gdy banki komercyjne systematycznie redukują zatrudnienie, liczba osób pracujących w zrzeszeniach (161,1 tys.) jest od kilku lat stabilna. 2/3 pracowników zajmuje się obsługą klientów i sprzedażą, a pozostali pracują w back office. Ponadto w bankach spółdzielczych co roku około 12 tys. tys. młodych ludzi uczy się praktycznie zawodu bankowca. Odnotowany w 2013 r. wzrost liczby członków udziałowców o 364 tys. (podobnie jak w 2011 r.) świadczy o wysokim zaufaniu do tych banków. Łącznie 17,7 mln osób fizycznych i prawnych posiada udziały w bankach spółdzielczych, podczas gdy liczba akcjonariuszy i posiadaczy jednostek udziałowych w funduszach inwestycyjnych w Niemczech jest ponad dwa razy mniejsza.

W 2013 r. suma bilansowa zrzeszeń (bez banków zrzeszających) zwiększyła się o 13 mld euro, tzn. o 1,7 proc. do poziomu 763 mld euro, w sytuacji gdy PKB Niemiec wzrósł tylko o 0,4 proc. Należności od podmiotów niefinansowych wzrosły o 19 mld euro (4,3 proc.) do poziomu 462 mld euro. Najwyższą dynamiką cechowały się kredyty mieszkaniowe – wzrost o 5,5 proc. do poziomu 241 mld euro (52 proc. obliga kredytowego). Co piąte euro przeznaczone przez banki niemieckie na finansowanie inwestycji mieszkaniowych pochodzi ze zrzeszeń.

Banki ludowe i banki Raiffeisena odnotowały wzrost kredytów dla firm o 4,1 proc., podczas ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: