Bankowość spółdzielcza w Szwajcarii: Raiffeisen Schweiz marka budująca wartość

NBS 2013/10

Co drugi dorosły mieszkaniec Szwajcarii i co trzeci przedsiębiorca jest członkiem banku spółdzielczego Raiffeisena. Korzyści z członkostwa to oprocentowanie udziałów do 6 proc., darmowe konto, uprzywilejowany rachunek oszczędnościowy i... karta wstępu do wszystkich muzeów.

Co drugi dorosły mieszkaniec Szwajcarii i co trzeci przedsiębiorca jest członkiem banku spółdzielczego Raiffeisena. Korzyści z członkostwa to oprocentowanie udziałów do 6 proc., darmowe konto, uprzywilejowany rachunek oszczędnościowy i... karta wstępu do wszystkich muzeów.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

Banki spółdzielcze zbudowane na stuletniej historii i filozofii działania sformułowanej przez Wilhelma Raiffeisena znakomicie radzą sobie na rynku finansowym w Szwajcarii – jednym z najbardziej konkurencyjnych na świecie. Wszystkie podlegają konsolidacji, a ich wskaźniki regulacyjne/ostrożnościowe liczone są w ramach Grupy Raiffeisena. Dzięki temu zwolnione są z wymogu indywidualnego spełniania norm ostrożnościowych w zakresie relacji funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, koncentracji ryzyka kredytowego i płynności.

Obywatel spółdzielca

Według danych z 2012 r. w Szwajcarii istnieje 321 lokalnych banków Raiffeisena dysponujących siecią 1084 placówek, zrzeszonych w Raiffeisen Schweiz (Genossenschaft) z siedzibą w St. Gallen. Banki te tworzą największą w kraju sieć sprzedażową i trzecią pod względem wielkości aktywów grupę bankową, po UBS i Credit Suisse. Lokalny bank Raiffeisena obsługuje około 11,5 tys. klientów, w tym 400 małych firm. Największym jest Raiffeisenbank Tägerwilen. Liczy on 10 tys. członków, w centrali i czterech oddziałach zatrudnia 41 pracowników, jego suma bilansowa wynosi 1515 mln franków, fundusze własne 32,5 mln franków, a zysk brutto 10,4 mln franków.

W ostatnich latach banki Raiffeisena poszerzyły zasięg geograficzny swojej działalności poprzez wejście z placówkami do dużych aglomeracji (Zurych, Bazylea, Berno, Lucerna itp.) i odstąpiły od zasady udzielania kredytów wyłącznie swoim członkom. Co czwarty kredyt hipoteczny udzielany jest przez Raiffeisena, banki te mobilizują jedną piątą wszystkich wkładów oszczędnościowych.

Spółdzielnie kredytowe cieszą się dużym zaufaniem, o czym świadczy ciągły wzrost lokowanych w nich pieniędzy i ponad czterokrotne zwiększenie się od 1990 r. liczby ich członków. Obecnie zrzeszają one 1,8 mln członków, z czego 132 tys. to przedsiębiorcy. Oznacza to, iż co drugi dorosły mieszkaniec Szwajcarii i co trzeci przedsiębiorca jest członkiem banku Raiffeisena. Bank Raiffeisena od wielu lat cieszy się opinią najsympatyczniejszej marki finansowej w Szwajcarii.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: