Bankowość spółdzielcza we Francji: Alianse made in France

NBS 2013/09

W przeciwieństwie do Niemiec, autonomia banków lokalnych we Francji jest mocno ograniczona. Istnieją cztery spółdzielcze grupy krajowe: Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, Banques Populaires i Crédit Mutuel, które zrzeszają łącznie 63 regionalne banki spółdzielcze.

Model francuski opiera się na konsolidacji finansowej poszczególnych banków w ramach struktur zrzeszeniowych. Ustawodawca umożliwił spółdzielcom zawiązywanie bankowych spółek akcyjnych, pozostawiając spółdzielniom kredytowym swobodę działania m.in. w tworzeniu strategicznych aliansów (bankowość inwestycyjna, factoring, leasing, outsourcing), filii w innych sektorach rynku finansowego oraz współpracy z instytucjami non profit.

Crédit Mutuel: solidarne kapitały

Od 1984 r. Crédit Mutuel funkcjonuje jako skonsolidowana struktura na 3 poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Kasy lokalne działają na podstawie prawa spółdzielczego i zasady: „jeden udziałowiec – jeden głos”. Na poziomie regionu pracuje 18 federacji prowadzących spółdzielcze kasy regionalne. Federacja zarządza przepływem środków, przygotowuje procedury i regulaminy, prowadzi centralną księgowość oraz nadzór ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: