Bankowość spółdzielcza: Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce

NBS 2015/09

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele modyfikacji do dotychczasowych rozwiązań, a także rozwiązania nowe. W świetle analizy jej przepisów trudno uznać ją za nową konstytucję bankowości spółdzielczej w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że jej głównym wyznacznikiem były regulacje UE, a literalnie dyrektywa CRD IV i rozporządzenie CRR.

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
Jest profesorem zwyczajnym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Wkonsekwencji banki spółdzielcze – teoretycznie – mogą wybrać jeden z trzech wariantów dostosowania się do nowych wymogów nadzorczych, szczególnie w obszarze funduszy własnych i miar płynności. Podkreślam potencjalnie trzy warianty wyboru, bowiem dla zdecydowanej większości BS-ów wariant samodzielnego funkcjonowania i wypełniania wymogów regulacyjnych jest praktycznie nie do zastosowania. Natomiast alternatywa wyboru systemu ochrony (Institutional Protection Scheme – IPS) i zrzeszenia zintegrowanego (ZZ) – w sytuacji ekonomiczno- finansowej działających zrzeszeń jest przynajmniej wysoce kontrowersyjna, zresztą nie tylko z tego powodu.

Kardynalia

Po kilku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: