Bankowy Fundusz Gwarancyjny: łączna kwota składek banków w 2021 r. spadnie o 30 proc.

Z rynku

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2021 r. na poziomie 2.230 mln zł wobec 3.175 mln zł w 2020 r., co oznacza spadek o 30 proc. - poinformował BFG w komunikacie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - logo
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2021 r. na poziomie 2.230 mln zł wobec 3.175 mln zł w 2020 r., co oznacza spadek o 30 proc. - poinformował BFG w komunikacie.

W ramach łącznej kwoty 1.000 mln zł będzie przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1.230 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

W czasie epidemii polska gospodarka znalazła się w wyjątkowej sytuacji, co przekłada się na sytuację banków.

"W tym kontekście kwestię składek na BFG konsultowaliśmy z partnerami w ramach Komitetu Stabilności Finansowej, prowadziliśmy też w Funduszu prace analityczne, których wynik przedstawiliśmy Radzie BFG. W bezprecedensowych okolicznościach gospodarczych Rada ustaliła wymiar składek na wyraźnie niższym poziomie niż w zeszłym roku, co powinno mieć korzystny wpływ na sytuację sektora banków i kas. Jest to działanie w pełni zgodne z literą i duchem ustawy o BFG" - skomentował prezes BFG Piotr Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: W 2021 roku banki zapłacą niższe składki na fundusz gwarancyjny?

Zgodnie z ustawą o BFG, wysokość składek powinna w należyty sposób uwzględniać fazy cyklu koniunkturalnego oraz wpływ, jaki składki mogą mieć na sytuację finansową banków i kas, podkreślono.

"Warto przypomnieć, że dzięki przeprowadzeniu przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., uniknęliśmy upadłości banku i konieczności wypłaty ok. 13,8 mld zł depozytów gwarantowanych, co skutkowałoby wyższym poziomem składek na BFG. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu obowiązują nas określone w ustawie poziomy docelowe" - dodał prezes.

Czytaj także: Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: wymiar składek w 2021 r. będzie wyraźnie niższy niż w 2020 r. >>>

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, od 2017 r. składki na rzecz BFG powinny być wyznaczane w sposób, który zapewni osiągnięcie minimalnych i docelowych poziomów poszczególnych funduszy w ustawowo określonych terminach.

"Zasoby na cele gwarantowania depozytów w bankach są gromadzone systematycznie od początku działania Funduszu, tj. od 1995 r. Stąd już w momencie wejścia w życie ww. ustawy o BFG przekraczały one znacznie poziom minimalny wymagany przepisami unijnymi. Na koniec 2020 r. zasoby funduszu gwarancyjnego stanowiły równowartość 1,81% środków gwarantowanych w bankach. Aktualny poziom zgromadzonego funduszu gwarancyjnego banków zapewnia zatem znaczne środki na działania interwencyjne BFG w oparciu o ten fundusz" - napisano także w komunikacie.

W przypadku funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, budowa jego zasobów rozpoczęła się znacznie później, a jego poziom wynosił na koniec 2020 r. 0,59% środków gwarantowanych w bankach, tj. nie został jeszcze osiągnięty jego poziom minimalny, podano także.

"W przypadku sektora SKOK, suma składek na fundusz gwarancyjny kas w 2021 r. spadnie do 13,5 mln zł z 27 mln zł w 2020 r., a składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosą 1 mln zł wobec 910 tys. zł rok wcześniej. Łączne obciążenia kas spadną z 27,9 mln zł do 14,5 mln zł, czyli o 48%" - czytamy dalej.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: