Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: wymiar składek w 2021 r. będzie wyraźnie niższy niż w 2020 r.

Z rynku

Wymiar składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2021 roku będzie wyraźnie niższy niż w 2020 roku - poinformował PAP Biznes prezes BFG Piotr Tomaszewski. Zastrzegł, że ostateczną decyzję o wielkości składki podejmie Rada BFG w lutym przyszłego roku.

Piotr Tomaszewski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Wymiar składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2021 roku będzie wyraźnie niższy niż w 2020 roku - poinformował PAP Biznes prezes BFG Piotr Tomaszewski. Zastrzegł, że ostateczną decyzję o wielkości składki podejmie Rada BFG w lutym przyszłego roku.

"W Funduszu trwają analizy dotyczące uwzględnienia przy wyznaczaniu poziomu składek na 2021 r. fazy cyklu koniunkturalnego" - powiedział prezes BFG Piotr Tomaszewski.

Można się spodziewać, że wymiar składek w 2021 r. będzie wyraźnie niższy niż w 2020 r., natomiast na obecnym etapie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach czy konkretnych poziomach.

"BFG nie informuje o wewnętrznych analizach. Decyzje o wysokości składek co roku w lutym podejmuje Rada BFG" - dodał.

Czytaj także: Prezes BFG: problemy pojedynczych banków nie wpłyną na stabilność sektora >>>

W piątek Komitet Stabilności Finansowej omówił przedstawione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny propozycje dotyczące wyznaczania składek na fundusze gwarancyjne oraz fundusze przymusowej restrukturyzacji BFG i zdecydował o podjęciu dalszych prac nad możliwościami zmiany wysokości poziomów docelowych tych funduszy i terminów ich osiągania.

Prezes BFG przypomina, że termin osiągnięcia poziomów docelowych może zmienić minister finansów w drodze rozporządzenia.

"Zmiana poziomów docelowych wymaga zmiany ustawy o BFG. Fundusz nie ma inicjatywy ustawodawczej" - powiedział Piotr Tomaszewski.

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 49 proc. rdr w okresie styczeń – październik 2020 r. >>>

O możliwych zmianach w wysokości składek odprowadzanych przez banki, zasilających fundusze zarządzane przez BFG, wspomniał opublikowany niedawno przez NBP "Raport o stabilności systemu finansowego". W części poświęconej rekomendacjom NBP zwrócił uwagę, że "rozważenia wymaga czasowe zmniejszenie składek na system gwarantowania depozytów BFG w okresie istotnego pogorszenia warunków funkcjonowania banków. Należy mieć na uwadze fakt, że w Polsce wartość funduszu gwarancyjnego banków w relacji do środków gwarantowanych już od dawna przekracza minimalny poziom docelowy obowiązujący kraje UE".

W 2020 roku z tytułu składek na BFG banki zapłaciły 3.175 mln zł

W 2020 roku z tytułu składek na BFG banki zapłaciły 3.175 mln zł, z czego 1.575 mln zł było przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1.600 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W porównaniu do 2019 roku składki wzrosły o 13,8 proc., w tym składka na fundusz gwarancyjny banków wzrosła o blisko 100 proc., natomiast składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji spadła o 20 proc.

Na koniec 2019 r. zasoby funduszu gwarancyjnego stanowiły równowartość 1,79 proc. środków gwarantowanych w bankach.

W przypadku funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, poziom zgromadzonego funduszu wynosił na koniec 2019 r. 0,65 proc. środków gwarantowanych w bankach, tj. nie został jeszcze osiągnięty jego poziom minimalny (1 proc.).

Źródło: Glenn Tyrpa, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: