Bankructwo Grecji to rozwiązanie, które wszyscy mogą uznać za najlepsze

Niemcy nie zgodzą się na udzielenie zagrożonej bankructwem Grecji większego wsparcia, niż to, które już obiecano w ramach programów pomocowych - poinformował niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung". W trakcie ostatniej kampanii wyborczej zaniechano wielu reform, których wdrożenie jest warunkiem otrzymania pomocy finansowej od strefy euro oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Bankructwo Grecji wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

Istotnie wygląda na to, że rząd Grecji wybierze niewywiązywanie się z zobowiązań podjętych wiosną wobec zagranicy, nawet jeśli będzie to oznaczać konieczność formalnego ogłoszenia niewypłacalności państwa. Ale równocześnie, Grecja będzie zapewne chciała i mogła pozostać nadal w sferze euro. Tego chce podobno 70% Greków. Takie rozwiązanie mieszane, pozostanie w sferze euro połączone z oficjalnym bankructwem, Grecy mogą uznać za optymalne dla siebie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny i kraje strefy euro nie mają teraz innego dobrego rozwiązania jak podtrzymać swoje warunki udzielenia dalszej pomocy. Reakcją na szantaż może być tylko nieustępliwość.

Bankructwo Grecji to rozwiązanie, które wszyscy mogą uznać za najlepsze. Grecja, pozbawiona środków zewnętrznych, przestanie obsługiwać swój publiczny dług zagraniczny, jej papiery skarbowe staną się (niemal) bezwartościowe. Bankructwa będą dotyczyć także części sektora prywatnego, ale zapewne nie całego. Zdrowa część sektora prywatnego nadal będzie obsługiwała swój dług, także dług zagraniczny. Publiczny dług zagraniczny nie będzie Grecji darowany. Do porozumienia oddłużeniowego może dojść za kilka, np. 10, lat. Tak było w przypadku Polski, z bankructwem w 1981 r. i porozumieniem oddłużeniowym w 1991 r. Takie porozumienie oznacza zwykle darowanie dużej części długu i równocześnie rozpoczęcie jego obsługiwania, także spłaty, pozostałej części długu. W międzyczasie rząd Grecji nie miałby w ogóle dostępu do nowych kredytów zagranicznych. *

* Obszerny artykuł prof. Stanisława Gomułki, pt. „Perspectives for the eurozone, short term and long term”, ukaże się w najbliższym numerze czasopisma Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, „The Polish Quarterly of International Affairs”, no2, 2012.

Prof. Stanisław Gomułka
minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
główny ekonomista BCC

Udostępnij artykuł: