BankTech 2019 – jak technologie zmieniają banki?

Technologie i innowacje / Wydarzenia

Komentarz Wojciecha Pantkowskiego dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich przed konferencją BankTech 2019, która odbędzie się 18 czerwca w Warszawie.

Komentarz Wojciecha Pantkowskiego dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich przed konferencją BankTech 2019, która odbędzie się 18 czerwca w Warszawie.

#WojciechPantkowski: Klienci oczekują, że użyteczne innowacje wymyślone i wdrożone w jednym miejscu będą dostępne i w innych obszarach ich życia #BankTech

Korzystanie przez klientów z kanałów elektronicznych w sektorze finansowym stało się głównym sposobem komunikacji w relacji klient-bank. Generalnej zmianie ulegają przyzwyczajenia klientów związane z codziennym korzystaniem z usług bankowych.Dzięki technologii zacierają się granice pomiędzy sektorami usług w zakresie doświadczeń konsumentów.Klienci oczekują, że użyteczne innowacje wymyślone i wdrożone w jednym miejscu będą dostępne i w innych obszarach ich życia. Powszechne użycie smartfonów powoduje chęć korzystania z usług tu i teraz.Banki i inne instytucje sektora finansowego muszą nieustannie pracować nad nowymi rozwiązaniami, które sprawią że klient będzie wybierał w dalszym ciągu daną instytucję w zakresie realizacji swoich potrzeb coraz częściej nie tylko stricte finansowych.

  • W jaki sposób banki podchodzą do kwestii zmieniających się doświadczeń klientów, jak chcą je kształtować?
  • Jakie podejmują działania w zakresie nowych technologii i innowacji?
  • Co w praktyce oznacza dla nich duża swoboda wyboru przez klientów rozwiązań bankowych?
To tylko niektóre z pytań na które odpowiedzą specjaliści od technologii i innowacji z wiodących instytucji w czasie Konferencji BankTech 2019, która odbędzie się w Warszawie, 18 czerwca - wydarzenie w ramach Horyzontów Bankowości 2019.

Możliwość spotkania i porozmawiania z osobami, które na co dzień zmieniają polską bankowość nie zdarza się często.Do zobaczenia zatem na BankTech 2019.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: