Bankujący on-line chcą mobilnych przelewów

Polecamy

Co czwarty Polak, aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej, chciałby mieć możliwość przesyłania pieniędzy z wykorzystaniem swojego smartfonu, bezpośrednio na numer telefonu odbiorcy - wynika z sondażu zrealizowanego dla KIR przez ARC Rynek i Opinia. Do korzystania z takiej usługi zachęca przede wszystkim szybkość i prostota, bo aby przelać pieniądze 
w kilkanaście sekund nie trzeba znać numeru konta odbiorcy. Popularność mobilnych usług finansowych będzie rosnąć wraz z liczbą oferujących je banków i powiększającym się gronem użytkowników bankowości mobilnej.

Co czwarty Polak, aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej, chciałby mieć możliwość przesyłania pieniędzy z wykorzystaniem swojego smartfonu, bezpośrednio na numer telefonu odbiorcy - wynika z sondażu zrealizowanego dla KIR przez ARC Rynek i Opinia. Do korzystania z takiej usługi zachęca przede wszystkim szybkość i prostota, bo aby przelać pieniądze 
w kilkanaście sekund nie trzeba znać numeru konta odbiorcy. Popularność mobilnych usług finansowych będzie rosnąć wraz z liczbą oferujących je banków i powiększającym się gronem użytkowników bankowości mobilnej.

Banki w Polsce chętnie wdrażają usługi bazujące na nowoczesnych technologiach, a te zazwyczaj szybko znajdują uznanie w oczach klientów. Sztandarowym przykładem takiego rozwiązania są zbliżeniowe karty płatnicze, które w ciągu kilku lat zyskały w naszym kraju ogromną popularność. Do najświeższych innowacji udostępnianych przez banki należą natychmiastowe przelewy na numer telefonu, tzw. przelewy P2P, z których mogą korzystać użytkownicy aplikacji BLIK. Usługę oferują obecnie Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski oraz mBank. Do rozliczania transakcji wykorzystywana jest infrastruktura, obsługiwanego przez KIR, systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dlatego niezależnie od pory dnia, w której przelew został zlecony, trafia on do odbiorcy w czasie liczonym w sekundach.

161020.kir.02

Obiecujący potencjał usługi

Jak wynika z badania instytutu ARC Rynek i Opinia, 37 proc. użytkowników bankowości elektronicznej słyszało o przelewach na numer telefonu. Z kolei co czwarty badany (25 proc.) chciałby, aby jego bank oferował możliwość dokonywania takich transakcji. - To optymistyczny wynik, biorąc pod uwagę, że jest to stosunkowo nowa usługa - komentuje Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR.

Sondaż pokazuje, że odsetek osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej, zainteresowanych możliwością wykonywania przelewów na numer telefonu, rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Chęć posługiwania się taką usługą deklaruje ponad połowa (53 proc.) respondentów posiadających dyplom szkoły wyższej, 38 proc. z wykształceniem średnim, 8 proc. z zawodowym 
i 4 proc. z wykształceniem podstawowym. Pod względem wieku, największe zainteresowanie usługą wykazują osoby w przedziale 35-44 lata.

Przede wszystkim prostota

Wśród najważniejszych przesłanek dla korzystania z przelewów na numer telefonu, respondenci wskazali prostotę i intuicyjność użytkowania. Taką odpowiedź wybrało 39 proc. badanych. Zachętą jest też nieograniczona czasowo dostępność usługi (35 proc.) oraz jej mobilność, czyli możliwość realizacji transakcji z wykorzystaniem smartfonu. Ponad jedna trzecia ankietowanych (31 proc.) docenia wyeliminowanie konieczności posługiwania się 26 cyfrowym numerem rachunku bankowego odbiorcy, zastąpionego przez numer telefonu.

161020.kir.01

Ankieterzy sprawdzili również, co może zniechęcić klientów bankowości elektronicznej do korzystania 
z tej usługi. Okazuje się, że największa grupa, obejmująca 57 proc. respondentów, obawia się o bezpieczeństwo swoich danych i zasobów finansowych. Dlatego też banki przykładają ogromną uwagę do kwestii bezpieczeństwa zarówno na poziomie technicznym (np. w zakresie autoryzacji dostępu do aplikacji mobilnej), jak i funkcjonalnym (np. stosując mechanizm limitów kwotowych).

Wśród potencjalnych problemów, które mogą się pojawić w związku z wykonywaniem przelewów P2P, ankietowani wskazali również możliwość pomylenia numeru telefonu na który chcą przelać pieniądze (46 proc.) oraz barierę technologiczną, tj. wymóg posiadania smartfonu z dostępem do Internetu oraz konieczność zainstalowania w nim aplikacji bankowości elektronicznej (25 proc.). Z kolei 13 proc. respondentów obawia się, że kiedy będą chcieli dokonać przelewu okaże się, że ich telefon jest rozładowany.

Mobilność jest w cenie

W II kwartale 2016 r. w Polsce było 6,3 mln użytkowników bankowości mobilnej3. To prawie dwa miliony więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. Według raportu Mobee Dick "Bank.Jest.Mobi 2016", 74 proc. klientów nie wyobraża sobie, aby bank prowadzący ich rachunek nie posiadał w swojej ofercie aplikacji mobilnej4. Banki dostrzegają ten trend i zdecydowana większość z nich oferuje mobilny dostęp do swoich usług. - Polacy doceniają zalety płynące z wdrażania nowych technologii w bankowości. Aplikacje zapewniające dostęp do e-banku są zwykle bardzo przyjazne użytkownikowi, więc praktycznie każdy może z łatwością korzystać z nowoczesnych udogodnień - mówi G. Leńkowski.

1 Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie KIR w okresie 31.03 - 04.04 2016. Wielkość próby N=845

2 http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-ii-kw-2016-6553044.html

3 http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-ii-kw-2016-6553044.html

4 http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/949349,najlepiej-oceniane-bankowe-aplikacje-na-androida.html

KIR S.A.

Udostępnij artykuł: