BanqUP z licencją KNF na TPP

Bezpieczne Finanse / CyberHub

BanqUP to czwarty podmiot w Polsce po Blue Media, PayU i Kontomatiku, który KNF wpisał do rejestru licencjonowanych dostawców świadczących usługi AIS

Krzysztof Pulkiewicz,

BanqUP to czwarty podmiot w Polsce po Blue Media, PayU i Kontomatiku, który KNF wpisał do rejestru licencjonowanych dostawców świadczących usługi AIS

#KrzysztofPulkiewicz: Mamy nadzieję, że uda się nam uruchomić usługę w drugim lub trzecim kwartale przyszłego roku @BanqupTeam @uknf

Spółka technologiczna Banqware, właściciel marki banqUP, uzyskała 2 grudnia 2019 r. licencję KNF na świadczenie usług z wykorzystaniem dostępu do informacji bankowych (tzw. AIS) zgodnie z regulacjami dyrektywy PSD2 dotyczącymi otwartej bankowości.

Czwarty podmiot z licencją AIS

BanqUP to czwarty podmiot w Polsce, po Blue Media, PayU i Kontomatiku, który znalazł się w rejestrze licencjonowanych dostawców świadczących usługi AIS, prowadzonym przez KNF.Jak podano w komunikacie firmy, rozwijana przez banqUP platforma technologiczna pozwala łatwo integrować się z systemami innych banków, i w ten sposób pozyskiwać dane z rachunków bankowych.To z kolei umożliwia świadczenie banqUP i jego partnerom nowych usług, takich jak integracja kont bankowych, ocena zdolności kredytowej, potwierdzanie tożsamości czy też wsparcie w zarządzaniu płynnością finansową firm MŚP.

Dostęp do banków w 6 krajach UE

Jak stwierdził Krzysztof Pulkiewicz, CEO w banqUP, partnerzy i klienci firmy chcąc świadczyć usługi w wykorzystujące dostęp do informacji o kontach bankowych, musieli integrować się z każdym z banków oddzielnie, wykorzystując udostępnione przez banki API.Dziś banqUP robi to za nich, zapewniając integrację ze wszystkimi bankami w Unii Europejskiej, oraz dostarczając dane w zunifikowany sposób za pomocą jednego interfejsu. Radykalnie skraca to czas i zmniejsza koszty wprowadzania nowych usług na rynek.Obecnie jest możliwy dostęp do banków z sześciu rynków europejskich: Belgii, Irlandii, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Polski. Kraje te nie są wybrane przypadkowo, bo w ten sposób platforma oferuje dostęp do wszystkich najważniejszych europejskich standardów bankowych API.System oferowany przez banqUP już dziś stanowi podstawę platformy multibankowej dużej grupy finansowej w Europie oraz dwóch dużych banków w Polsce.BanqUP planuje również wejście w obszar płatności, a także docelowo rozważa wprowadzenie usługi „TPP-as-a-Service” – znacząco przyspieszając fintechom dostęp do infrastruktury bankowej.Zapytaliśmy Krzysztofa Pulkiewicza o szczegóły związane z tym rozwiązaniem. 

Bohdan Szafrański: Na czym ma polegać usługa „TPP-as-a-service”?Krzysztof Pulkiewicz: TPP-as-a-service to usługa, dzięki której partnerzy banqUP będą mogli uzyskać zagregowane przez nas bankowe informacje, by móc zaoferować klientowi końcowemu swoje rozwiązania. Podstawą tej usługi będzie nasza licencja AISP.Partner nie będzie musiał samodzielnie dysponować licencją – to my będziemy brać na siebie wymogi licencyjne. Można ją wykorzystać w kilku obszarach, np. weryfikacji tożsamości klienta, agregacji informacji i badania zachowań klienta lub jego potrzeb inwestycyjnych.Jak będzie funkcjonował ten produkt?Załóżmy, że nasz partner będzie chciał stworzyć rozwiązanie, do którego potrzebna jest ocena zdolności kredytowej klienta. My, jako banqUP, dostarczymy partnerowi wymaganej przez niego części zagregowanych danych bankowych klienta końcowego. Oczywiście za wyraźną zgodą klienta.Podobne rozwiązania pojawiają się już na innych europejskich rynkach. TPP-as-a-service jest skierowane do firm, dla których dostęp do danych bankowych nie jest „core” biznesu, ale zainteresowane są ich wykorzystaniem.Kiedy można spodziewać się wprowadzenia tej usługi na rynek?Na pewno upłynie jeszcze nieco czasu – głównie ze względu na skomplikowanie procesu ze strony prawnej. Wymagać to będzie od nas zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i bardzo szczegółowej weryfikacji każdego partnera.Mamy nadzieję, że uda się nam uruchomić usługę w drugim lub trzecim kwartale przyszłego roku.Czy są już potencjalni kontrahenci zainteresowani tą usługą?W zasadzie co tydzień prowadzimy kilka rozmów z nowymi podmiotami zainteresowanymi naszym produktem. Dostajemy pytania zarówno z Polski, jak i od zagranicznych podmiotów różnej wielkości, z różnych branż i o różnym rynkowym stażu.Nie tylko od fintechów, ale także od firm e-commerce czy systemów rezerwacyjnych. Od czasu, kiedy dostaliśmy licencję AIS, ruszamy pełną parą z pracami.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: