Barbara Pasierb

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu Bank BPS S.A. Grupa BPS

Barbara Pasierb, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

Członek Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu Bank BPS S.A. Grupa BPS

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r. wybrano Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2021-2025

Udostępnij artykuł: