Bardzo udany 2011 rok spółek BZ WBK-Aviva

Finanse i gospodarka

Towarzystwa BZ WBK-Aviva kontynuują szybkie tempo wzrostu. Wynik finansowy netto obu spółek wzrósł w ciągu 2011 roku o 241 proc., a zysk techniczny o 519 proc. do poziomu 16,6 mln zł. BZ WBK-Aviva spółki życiowa i majątkowa zebrały w ubiegłym roku łącznie ponad 594 mln zł składek brutto, co w zakresie ubezpieczeń na życie stanowi wzrost o 132 proc. r/r. a ubezpieczeń majątkowych o 48 proc. r/r. Jednocześnie wypłacają klientom coraz więcej odszkodowań i świadczeń - wzrost o 21 proc. r/r.

Towarzystwa BZ WBK-Aviva kontynuują szybkie tempo wzrostu. Wynik finansowy netto obu spółek wzrósł w ciągu 2011 roku o 241 proc., a zysk techniczny o 519 proc. do poziomu 16,6 mln zł. BZ WBK-Aviva spółki życiowa i majątkowa zebrały w ubiegłym roku łącznie ponad 594 mln zł składek brutto, co w zakresie ubezpieczeń na życie stanowi wzrost o 132 proc. r/r. a ubezpieczeń majątkowych o 48 proc. r/r. Jednocześnie wypłacają klientom coraz więcej odszkodowań i świadczeń - wzrost o 21 proc. r/r.

120312.bza.wbk.TU.01

Nasze rekordowe wyniki finansowe to przede wszystkim efekt owocnej współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, skutkującej wzrostem sprzedaży we wszystkich grupach produktowych oraz dalszym rozwojem oferty ubezpieczeniowej dla klientów banku. Znaczenie mają także realizacja działań w zakresie utrzymania klienta, która wpływa na  poprawę wielkości składki odnowionej oraz dalsze doskonalenie procesów obsługowych - komentuje Krzysztof Charchuła, prezes Zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń.

W 2011 roku spółki BZ WBK-Aviva rozwinęły sprzedaż produktów inwestycyjnych i ochronnych. Szczególnie dynamicznie wzrosła sprzedaż Programu Inwestycyjnego In Plus (produktu typu unit-linked), gdzie aktywa zwiększyły się o 261 proc. r/r do wartości 270 mln zł. Wpływ na to miały m.in. atrakcyjne dla klientów zmiany w ofercie.

Na dobre wyniki sprzedażowe wpłynęło także zwiększenie odsetka kredytów gotówkowych objętych pakietem ubezpieczeń. Z tego dobrowolnego ubezpieczenia skorzystało 63 proc. klientów kredytów gotówkowych. Ich liczba w całym 2011 roku wzrosła o 50 proc. r/r.

Coraz chętniej klienci Banku Zachodniego WBK sięgają także po dostępne w ofercie ubezpieczenie mieszkaniowe. W 2011 roku skorzystało z niego ponad 14 tys. klientów, z tego ponad 50 proc. stanowiły polisy niepowiązane z kredytem hipotecznym.

W ubiegłym roku spółki BZ WBK-Aviva poszerzyły również ofertę ubezpieczeniową dla klientów banku o pakiet ubezpieczeń dla kredytobiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (Biznes Gwarant) oraz pakiet ubezpieczeń ochronnych do kredytów hipotecznych. Biznes Gwarant to unikalna na polskim rynku oferta skierowana do właścicieli małych i średnich firm. Zapewnia ona przedsiębiorcom korzystającym z finansowania bankowego unikalną ochronę - możliwość wsparcia przy spłacie zaciągniętych zobowiązań w sytuacjach losowych.

W 2011 roku Towarzystwa BZ WBK-Aviva wypłaciły ponad 13 mln zł świadczeń i odszkodowań z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych (bez wypłat wartości produktów inwestycyjnych). Największa liczba świadczeń o wartości ponad 7,6 mln zł trafiła do klientów korzystających z ochrony do kredytów gotówkowych. Najczęściej wypłacano świadczenia osobom, które utraciły pracę lub straciły zdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Jednym z priorytetów BZ WBK-Aviva w minionym roku było doskonalenie procesów obsługi klienta: od wsparcia posprzedażowego, poprzez relację z klientem w ramach zawartej polisy, po sprawną i przyjazną obsługę roszczeń. Potwierdzeniem rezultatów tych wysiłków było przyznanie dwóch wyróżnień: Firmy Przyjaznej Klientowi oraz Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej.

W 2012 roku spółki BZ WBK-Aviva planują kontynuację koncentracji na obszarach relacji z klientami, doskonalenia oferty produktowej oraz rozwoju sprzedaży. Oprócz wciąż istotnych ubezpieczeń ochronnych i inwestycyjnych, spółki zamierzają rozwijać ofertę i sprzedaż ubezpieczeń niepowiązanych wprost z produktami bankowymi.

Źródło: BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Udostępnij artykuł: