Bariery w innowacji

Bankowość

Rola systemów IT w instytucjach finansowych jest coraz istotniejsza. Badanie przeprowadzone przez Sopra Banking Software wskazało jednak, że nieelastyczne systemy IT to problem 90 proc. banków w Europie.

Rola systemów IT w instytucjach finansowych jest coraz istotniejsza. Badanie przeprowadzone przez Sopra Banking Software wskazało jednak, że nieelastyczne systemy IT to problem 90 proc. banków w Europie.

Rozwój bankowości internetowej, wysokie standardy narzucane bankom regulacjami prawodawców, duże oczekiwania od procesów raportowania i zasadnicze  podejście do ryzyka wymagają wprowadzenia zmiany w stosowanych systemach.  W obecnym otoczeniu biznesowym konieczne jest umiejscowienie w centrum działań klienta, nie produktu jak czyni to 95 proc. banków na świecie. Systemowa zmiana punktu odniesienia pozwoli spełnić oczekiwania klienta, a ponadto obniży koszty jego obsługi oraz zwiększ skuteczności podejmowanych działań.

- Wymagania stawiane instytucjom finansowym nigdy wcześniej nie ewoluowały tak szybko jak obecnie - mówi Tammo Van Leeuwen z Sopra Banking Software. - Rozwój technologii informacyjnych wpływa na zmiany w modelu konsumpcji, a doświadczenia lat kryzysu sprawiły,  że międzynarodowe standardy ryzyka i raportowania stały się ostrzejsze. W takim otoczeniu biznesowym strategia niskich cen przestaje dawać satysfakcjonujące rezultaty - banki muszą się zmieniać uwzględniając potrzeby klienta jako najważniejszy punkt odniesienia - dodaje.

Badanie przeprowadzone przez Sopra Banking Software wykazało, że aktualnie modernizacja systemów IT nie jest dostosowana do nowych wymagań, w tym do zmiany punktu odniesienia z produktu na klienta. Aż 93 proc. banków biorących udział w badaniu wykorzystuje więcej niż jedną aplikację nawet do najbardziej podstawowych czynności takich jak otwarcie konta. Skutkiem jest chaos prowadzący do obniżenia efektywności świadczonych usług i zmniejszenia zaufania klienta.

Firmy zajmujące się tworzeniem specjalistycznych rozwiązań informatycznych, jak np. Sopra Banking Software, oferują kompleksowe usługi obejmujące wszystkie etapy wprowadzania zmian w użytkowanych systemach IT od prześledzenia funkcji biznesowych banku począwszy, przez określenie jakie aplikacje będą je najlepiej wspierać, na wdrożeniu kończąc. Należy zaznaczyć, że prowadzona transformacja nie koliduje z bieżącą działalnością banku, a jej skutkiem jest większa efektywność.

Więcej o badaniu na stronie: http://www.soprabanking.com/page.php?lang_code=EN&menu_mnemo=PUBLICATIONS&form_id=18432

up

Udostępnij artykuł: