Barometr Nastrojów Konsumenckich w maju w dół; najbardziej martwi nas inflacja i wojna w Ukrainie

Gospodarka

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK - syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich - spadł w maju o 1,7 pkt proc. m/m i wyniósł -15,8 pkt, podał Instytut Badania Opinii i Rynku GfK. Dwa największe zmartwienia Polaków to obecnie wysoka inflacja oraz konflikt w Ukrainie.

Wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/Wrangler

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK - syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich - spadł w maju o 1,7 pkt proc. m/m i wyniósł -15,8 pkt, podał Instytut Badania Opinii i Rynku GfK. Dwa największe zmartwienia Polaków to obecnie wysoka inflacja oraz konflikt w Ukrainie.

Dla porównania na terenie całej Unii średnia dla barometru wynosi -22,2, podczas gdy pięć miesięcy temu przeciętne nastroje unijne utrzymywały się na wyższym poziomie niż w Polsce.

Nieznaczny spadek to kontynuacja uśrednionego trendu z ostatniego półrocza. Dane GfK wskazują, że niżej niż przed miesiącem oceniamy np. obecną i przyszłą sytuację finansów domowych. W przypadku sytuacji gospodarczej kraju statystyki niemal nie uległy zmianie, wskazano.

Nie jest tak źle jak w szczycie pandemii

Dwa największe zmartwienia Polaków to obecnie wysoka inflacja oraz konflikt w Ukrainie.

"Obecna sytuacja, choć nie napawa optymizmem jest oceniana mimo wszystko lepiej, niż to miało miejsce pod koniec 2020 roku - w kulminacyjnej fali epidemii COVID. Wtedy wartość indeksu spadła do rekordowego w 18 letniej historii poziomu -33 punktów" - powiedział head of market intelligence w firmie GfK w Polsce Artur Noga-Bogomilski, cytowany w komunikacie.

Składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich

W maju kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

* nastąpiło pogorszenie oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach - składowa spadła o 3,4 pkt proc. do -15,2.

* nastąpiło pogorszenie oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach - składowa spadła o 3,1 pkt proc. do -22,6;

* nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach - składowa wzrosła o 0,8 pkt proc. do -44,1;

* nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach - składowa spadła o 1,1 pkt proc. do -46,1;

* nastąpiła poprawa kosztów życia w relacji do 12 miesięcy wcześniej - składowa wzrosła o 2 pkt proc. do 67,9, wymieniono.

Badanie zrealizowano w dniach 5-11 maja 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1 000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: