Barometr Ofert Pracy w czerwcu w dół. Rynek e-ofert pracy osiągnął już szczyt możliwości?

Rynek pracy

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - spadł o 4,1 pkt m/m i wyniósł 271,4 pkt w czerwcu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według Instytutu, wskaźnik spadł do wartości najniższej od 10 miesięcy.

Mężczyzna szukający pracy w internecie
Praca Fot. stock.adobe.com/fizkes

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - spadł o 4,1 pkt m/m i wyniósł 271,4 pkt w czerwcu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według Instytutu, wskaźnik spadł do wartości najniższej od 10 miesięcy.

Barometr Ofert Pracy spadł do wartości najniższej od 10 miesięcy #BOP #BIEC #praca

"W bieżącym roku Barometr fluktuuje wokół zbliżonej wartości, nie wykazując wyraźnej tendencji rozwojowej. Wydaje się, że rynek internetowych ofert pracy osiągnął już szczyt swoich obecnych możliwości, a liczba nowych miejsc pracy, które tworzą przedsiębiorcy, ustabilizowała się. Nadal znaczna liczba ofert pracy jest konsekwencją wciąż wysokiej dynamiki polskiej gospodarki, jednak ich stabilizacja realizuje się w warunkach coraz większych wątpliwości co do utrzymania sprzyjającej koniunktury gospodarczej" - czytamy w raporcie.W czerwcu wzrost liczby wakatów wystąpił jedynie w woj. łódzkim, opolskim oraz podlaskim, podało Biuro.

W czerwcu najlepiej wypadły zawody usługowe

"Spośród szerokich grup ofert pracy, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w samym czerwcu najlepiej wypadły zawody usługowe, najgorzej zaś zawody z zakresu prac prostych i fizycznych. W porównaniu do sytuacji przed rokiem już jedynie liczba wakatów dla przedstawicieli zawodów usługowych jest obecnie wyższa. Również patrząc z dłuższej perspektywy rozwojowej gospodarki, to w zawodach usługowych przybyło w ostatnich latach najwięcej nowych miejsc pracy" - czytamy dalej.Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w maju w dół. Mniej ofert zatrudnienia we wszystkich województwach >>>

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: