Barometr Ofert Pracy w górę. Liczba wakatów rośnie drugi miesiąc z rzędu

Rynek pracy

Kobieta przed komputerem przeglądająca oferty pracy
Oferta pracy Fot. stock.adobe.com/georgejmclittle

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 1,9 pkt m/m i wyniósł 285,1 pkt w marcu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według Instytutu, liczba wakatów wzrosła drugi miesiąc z rzędu.

Barometr Ofert Pracy wzrósł o 1,9 pkt m/m i wyniósł 285,1 pkt w marcu #BOP #BIEC #praca

„Wśród głównych źródeł zagrożeń dla stabilnej kreacji wakatów wyróżnić można wciąż rosnące koszty związane z pracą, w tym również koszty rekrutacji nowych pracowników, oraz spadek tempa napływu nowych zamówień do polskich przedsiębiorstw, w szczególności od kontrahentów zagranicznych. Negatywnie na rynek wakatów oddziaływać może również to, że sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw w ostatnim kwartale roku ubiegłego okazała gorsza od spodziewanej” – czytamy w raporcie.

W marcu w 9 województwach zaobserwowano wzrost liczby internetowych ofert pracy, podało Biuro.

Więcej najnowszych wiadomości z rynku pracy >>>

Wolniejszy napływ ofert we wszystkich województwach

„W stosunku do marca roku ubiegłego największą dynamikę ofert odnotowaliśmy w woj. śląskim, małopolskim oraz dolnośląskim. Redukcję liczby wakatów zaś obserwowaliśmy w czterech województwach, przy czym największa dotyczyła woj. opolskiego. Ogólne tendencję koniunkturalne zachodzące na rynku wolnych miejsc pracy od dłuższego czasu sygnalizują coraz wolniejszy wzrost liczby ofert pracy we wszystkich województwach. W woj. kujawsko-pomorskim spowolnienie dynamiki było najmniejsze. W woj. lubuskim, świętokrzyskim, podlaskim oraz opolskim, w porównaniu do roku ubiegłego, obserwowaliśmy redukcję ofert pracy” – czytamy dalej.

W marcu nastąpił wzrost liczby ofert w grupie zawodów usługowych oraz ścisłych i inżynieryjnych.

Największa dynamika ofert w zawodach usługowych

„W skali ostatnich pięciu lat największa dynamika ofert występuje w zawodach usługowych, zaś najmniejsza w zawodach społecznych i prawnych. Tendencję koniunkturalne wskazują zaś na spowolnienie dynamiki kreacji wakatów dla wszystkich grup zawodów, przy czym najwyraźniej widać to dla grupy ofert dot. zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych” – czytamy w raporcie.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: