Barometr Ofert Pracy w górę. Wyraźne spowolnienie dynamiki kreacji wakatów

Rynek pracy

Barometr Ofert Pracy - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 8,5 pkt m/m i wyniósł 282,2 pkt w lutym 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według Instytutu w kraju obserwujemy wyraźne spowolnienie dynamiki kreacji wakatów w ostatnich miesiącach.

Klawisz komputera z napisem praca
Fot. stock.adobe.com/md3d

Barometr Ofert Pracy - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 8,5 pkt m/m i wyniósł 282,2 pkt w lutym 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według Instytutu w kraju obserwujemy wyraźne spowolnienie dynamiki kreacji wakatów w ostatnich miesiącach.

Barometr Ofert Pracy - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 8,5 pkt m/m i wyniósł 282,2 pkt w lutym 2019 r. #BOP #BIEC #praca

"Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lutym wzrósł po raz pierwszy w nowym roku. Obecnie największe źródła zagrożeń dla stabilnej kreacji wakatów stanowią rosnące koszty pracy oraz spadek tempa napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw. Koniunktura gospodarcza nadal jest jednak sprzyjająca, a dodatkowo w nadchodzących miesiącach możemy liczyć na wzrost intensywności rekrutacji pracowników na sezon wiosenno-letni. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w styczniu obniżyła się o 0,1 punkt proc. i wyniosła 5,7%" - czytamy w raporcie.

Wzrost liczby ofert we wszystkich województwach oprócz opolskiego

W lutym we wszystkich województwach za wyjątkiem opolskiego zaobserwowano wzrost liczby internetowych ofert pracy, podało Biuro."W skali kraju największy wzrost ofert pracy odnotowaliśmy w woj. podlaskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim, zaś marginalny w woj. małopolskim oraz kujawsko-pomorskim" - czytamy dalej. 

Wzrost we wszystkich grupach zawodów

W lutym nastąpił wzrost liczby ofert we wszystkich grupach zawodów, a największy wystąpił w przypadku zawodów wymagających wykształcenia z zakresu nauk społecznych i prawnych, zaś najmniejszy w zawodach usługowych. W relacji do lutego roku ubiegłego największa kreacja wakatów nastąpiła w zawodach usługowych."Wśród kategorii obejmujących oferty pracy dla przedstawicieli zawodów z zakresu w nauk ścisłych i inżynieryjnych, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w lutym odnotowaliśmy redukcję wakatów jedynie w trzech kategoriach. W największym stopniu redukcja dotknęła oferty związane z pracą w BHP i ochronie środowiska oraz produkcji. Największy wzrost liczby ofert w skali miesiąca odnotowaliśmy w branży energetycznej, badaniach i rozwoju (R&D) oraz IT w zakresie administrowania" - wskazano w raporcie.

Oznaki ożywienia w e-commerce

Wskazano również, że odnotowano oznaki ożywienia w przypadku kategorii ofert związanych pracą w e-commerce."Liczba ofert pracy w tej kategorii, po wyraźnym spowolnieniu, odbiła się od dna i od kilku miesięcy wzrasta" - podano także.Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: