Barometr Ofert Pracy w sierpniu w górę. Liczbę ofert ograniczają wysokie koszty zatrudnienia

Rynek pracy

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 2,5 pkt m/m i wyniósł 260,6 pkt w sierpniu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według Instytutu, wysokie koszty zatrudnienia pozostają istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost liczby ofert pracy.

Wykres gospodarczy na tle biura
Fot. stock.adobe.com/Sergey Nivens

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 2,5 pkt m/m i wyniósł 260,6 pkt w sierpniu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według Instytutu, wysokie koszty zatrudnienia pozostają istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost liczby ofert pracy.

Wysokie koszty zatrudnienia pozostają istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost liczby ofert pracy #BIEC #BOP #praca

"Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w lipcu spadła o 0,2 punkty proc. i osiągnęła kolejne historyczne minimum na poziomie 5,4%. Wśród prawdopodobnych przyczyn spadku bezrobocia w warunkach spadku liczby ofert pracy może być uzupełnianie niedoborów pracowników, odczuwanych jeszcze niedawno przez firmy, rozwój mechanizmów poszukiwań i rekrutacji pracowników oraz poprawa dopasowań pomiędzy wymaganiami pracodawców a posiadanymi przez kandydatów kompetencjami" - czytamy w raporcie.

Niewielki wzrost liczby wakatów

Niewielki wzrost liczby wakatów w sierpniu odnotowaliśmy we wszystkich województwach bez wyjątku. Najszybciej oferty napływały w woj. pomorskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim. W woj. śląskim, lubuskim oraz wielkopolskim wzrost liczby ofert był najmniejszy. Na wyróżnienie zasługuje woj. lubuskie, w którym przerwany został pięciomiesięczny okres redukcji liczby wakatów.Czytaj także: Barometr Ofert Pracy w lipcu w dół. Spadek liczby wakatów we wszystkich województwach >>>

"W porównaniu do sytuacji przed rokiem w zdecydowanej większości regionów ofert pracy jest mniej. W relacji do sierpnia roku ubiegłego ich liczba wciąż pozostaje wyższa jedynie w woj. dolnośląskim, mazowieckim oraz podlaskim. Pod względem dynamiki ofert pracy, województwa podzielone zostały na trzy grupy. Do pierwszej grupy należą wyżej wymienione województwa, które wbrew wszystkim turbulencjom w skali roku zachowały dodatnie, choć marginalne, tempo zmian. Do drugiej grupy zaliczyliśmy woj. lubuskie, opolskie oraz świętokrzyskie, w których w skali 12 miesięcy liczba ofert pracy spadała przynajmniej przez 8 miesięcy. Do trzeciej grupy z kolei zaliczyliśmy pozostałe województwa, w których spowolnienie jest nieco bardziej umiarkowane" - czytamy dalej.

Systematyczne ograniczanie liczby internetowych ofert pracy

Od początku bieżącego roku obserwujemy systematyczne ograniczanie liczby internetowych ofert pracy dla wszystkich szerokich kategorii ofert pracy. W tym okresie największy spadek wystąpił dla zawodów społecznych i prawnych, zaś najmniejszy dla zawodów ścisłych i inżynieryjnych. W samym sierpniu, oferty najszybciej napływały dla przedstawicieli zawodów ścisłych i inżynieryjnych, a najwolniej dla osób poszukujących prac fizycznych i prostych, podało BIEC.

"Kategorie obejmujące oferty pracy dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w samym sierpniu podzieliły się na dwie grupy: z dodatnim i ujemnym saldem napływu na koniec miesiąca. Największy przyrost obserwowaliśmy w: grafice, finansach oraz prawie. Największa redukcja wakatów dotyczyła: franczyzy, ubezpieczeń oraz sektora publicznego. W porównaniu do sytuacji w roku ubiegłym, obecnie liczba ofert pracy jest wyższa, choć nieznacznie, jedynie w przypadku finansów oraz prawa" - czytamy dalej.Czytaj także: Na polskim rynku pracy zabraknie 3–4 mln pracowników w najbliższych latach. Co zrobią pracodawcy?Liczba ofert zatrudnienia dla przedstawicieli zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych, w samym sierpniu spadła jedynie w branży energetycznej oraz działach firm związanych z badaniami i rozwojem. Największy względny przyrost liczby ofert pracy w skali miesiąca wystąpił dla pracowników BHP i ochrony środowiska, branży budowlanej oraz administracji systemów informatycznych. W stosunku do sytuacji przed rokiem liczba wakatów jest obecnie wyższa jedynie w ochronie środowiska oraz branży energetycznej, choć nieznacznie. Największy ubytek ofert w skali roku miał miejsce w e-commerce, w przypadku etatów związanych z ogólnie pojętą produkcją oraz w działach ds. badań i rozwoju. W tych kategoriach notujemy wyraźny spadek liczby ofert od samego początku bieżącego roku, podano także.Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: