Barometr Praktyk Płatniczych Atradius

Finanse i gospodarka

Atradius opublikował właśnie Barometr Praktyk Płatniczych poświęcony po raz pierwszy w całości Polsce. Jego wyniki jednoznacznie pokazują to, że Polacy pozostają nieufni - jedynie 35,0 proc. wszystkich transakcji B2B jest realizowanych z odroczonym terminem płatności. Aż 4 na 5 badanych przyznaje, że w ubiegłym roku choć raz musiało sobie radzić z opóźnieniem płatności ze strony kontrahenta.

Atradius opublikował właśnie Barometr Praktyk Płatniczych poświęcony po raz pierwszy w całości Polsce. Jego wyniki jednoznacznie pokazują to, że Polacy pozostają nieufni - jedynie 35,0 proc. wszystkich transakcji B2B jest realizowanych z odroczonym terminem płatności. Aż 4 na 5 badanych przyznaje, że w ubiegłym roku choć raz musiało sobie radzić z opóźnieniem płatności ze strony kontrahenta.

Respondenci badania w Polsce preferują realizację transakcji w gotówce, ze względu na ograniczanie ryzyka wydłużonego oczekiwania na zapłatę. Zaledwie 35,0 proc. łącznej wartości sprzedaży odbywa się tutaj na kredyt. Co prawda, wynik ten uległ nieznacznej poprawie względem ubiegłego roku (28,0 proc.), jednak nadal, na tle innych badanych krajów Europy Wschodniej (40,0 proc.) plasuje on Polskę poniżej średniej. Polski przedsiębiorca chętniej dokonuje sprzedaży z odroczonym terminem płatności, w przypadku transakcji krajowej (38,0 proc.), aniżeli zagranicznej (30,0 proc.).

Krajowy kontrahent dłużej zwleka z płatnością aniżeli ten zagraniczny

Co ciekawe, polscy respondenci Barometru Praktyk Płatniczych, wyraźnie obawiają się sprzedaży zagranicznej w kredycie kupieckim. Podczas gdy to właśnie krajowi (37,0 proc.) kontrahenci płacą po wyznaczonym na fakturze terminie częściej aniżeli zagraniczni (31,0 proc.). Niepokoić może fakt, że w ubiegłym roku aż 85,0 proc. badanych zetknęło się z brakiem płatności faktury na czas. Odsetek ten jest bardzo wysoki, aczkolwiek porównywalny z innymi krajami Europy Wschodniej. Opóźnienia w płatności faktur odzwierciedla współczynnik spłaty należności (tzw. DSO). Jest on tutaj rekordowo wysoki i wynosi 71 dni. Jest to znacznie powyżej średniej dla całego regionu Europy Wschodniej (57 dni).  Paradoksalnie wynik ten pozostaje i tak o 9 dni krótszy niż w ub.r.

Polska na czele Europy Wschodniej

Termin płatności dla krajowych transakcji wynosi średnio 25 dni licząc od daty wystawienia faktury. Wynik ten jest niższy od średnich wartości dla Europy Wschodniej (30 dni) i jednym z najkrótszych w całym regionie. Z kolei dla zagranicznych faktur liczba ta wynosi już 30 dni. O ile termin regulowania zaległości krajowych nie uległ zmianie, tyle dla zagranicznych kontrahentów wzrósł on o 2 dni. Co może sugerować, że z roku na rok, choć wciąż powoli, Polacy bardziej przekonują się do sprzedaży w kredycie kupieckim. Niemniej, wg. Barometru Praktyk Płatniczych, sprzedający czekał średnio o miesiąc dłużej od daty wymagalności płatności w przypadku krajowej transakcji, a 3 tygodnie w przypadku zagranicznej.

Ale dlaczego nie płacą w terminie?

Najczęściej wymienianym powodem opóźnień jest problem z płynnością (65,0 proc. badanych). W drugiej kolejności badani zaznaczali płatności po terminie jako celowe wykorzystywanie zaległych faktur przez klientów dla własnej korzyści finansowej (39,0 proc.). Z kolei przy transakcjach zagranicznych brak płatności na czas powodowany jest poprzez skomplikowane procedury płatnicze (26,0 proc.).

1,2 proc. nieściągalnych należności

Odsetek nieściągalnych należności wśród polskich przedsiębiorców pozostaje podobny do ubiegłorocznego - 1,2 proc. Ponad 54,0 proc. respondentów w kraju (tyle samo co w całej Europie Wschodniej) podawało, że przyczyną zupełnego braku zapłaty było bankructwo lub zakończenie działalności.

- Pomimo rosnącej z roku na rok sprzedaży z odroczonym terminem płatności pośród polskich przedsiębiorców, jej odsetek pozostaje niewielki. Cieszy jednak fakt, że ochrona przed ryzykiem zwłoki z płatnościami nabiera dla naszych krajowych przedsiębiorców coraz większego znaczenia. W ciągu ostatniego roku prawie 10,0 proc. więcej respondentów w Polsce w porównaniu do innych krajów Europy Wschodniej sprawdziło zdolność kredytową kontrahenta. To pokazuje, że polski przedsiębiorca jest coraz bardziej świadomy zagrożeń jakie niesie brak spłaty należności na czas - powiedział Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce, oraz dodał - Badani w Polsce zgodnie przyznali, że transakcje handlowe na kredyt prowadzone są głównie z klientami z branży budowlanej. Choć już 2 z 5 spodziewa się znacznego pogorszenia praktyk płatniczych właśnie w tym sektorze w ciągu kolejnych 12 miesięcy, to właśnie tutaj najczęściej mamy do czynienia z odroczonym terminem płatności. Więcej uwagi branży budowalnej poświęconej zostanie niebawem w kolejnym raporcie przygotowanym przez analityków Atradius.

Źródło: Barometr Praktyk Płatniczych

Udostępnij artykuł: